hírek

2009. március 1. vasárnap

Felhívás az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csángómentő mozgalmának támogatására

A csángók anyanyelvű oktatásának kiszélesítéséért 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) testvéri szeretettel és szolidaritással viseli szívén és hordozza gondjában a moldvai csángómagyarok sorsát. Emberi méltóságunk és nemzeti önazonosságunk tudatában az európai demokrácia és jogállamiság, az emberi- és a kollektív kisebbségi jogok világában tűrhetetlennek és tarthatatlannak ítéljük, hogy egy Európai Unió-s országban, Romániában a csángóknak még a puszta nemzeti hovatartozását is tagadják, és ezt az ősi magyar népi közösséget  erőltetett asszimilációnak vetik alá.

Az EMNT – összefogva mindazon erőkkel, melyek a csángómagyarok ügyében fáradoznak – a nemzeti önvédelem és a közösségi önrendelkezés szellemében felemeli szavát és a 2008-as kolozsvári Jubeliumi Ülésén hozott határozata értelmében stratégiai programot hirdet az identitásukban fenyegetett moldvai csángók védelmében. A világon egyetlen magyar sem nézheti némán és tétlenül a csángómagyarság vértelen pusztulását.

A csángómagyarok évek óta zajló oktatási programjának már kézzelfogható eredményei vannak, azonban a hivatalos állami szervek mai napig akadályozzák az anyanyelv elsajátítását elősegítő programot. Pedig kellő összefogás és segítség esetén még több száz, esetleg több ezer csángómagyar fiatal élhetne a magyar nyelvtanulás lehetőségével.

Megköszönve az eddigi támogatók – Szent István Alapítvány, Október 23. Alapítvány, Barankovics István Izraelita Műhely, valamint Tőkés László püspök 100-100.000 forintos felajánlásait – kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a csángók anyanyelvű oktatásának kiszélesítését célzó mozgalmunkat. Adományaikat befizethetik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsért alapítvány bankszámlájára. Bővebb információk az Alapítvány ügyvezetőjétől, Nemes Csaba lelkipásztortól, Tőkés László budapesti európai parlamenti irodájának vezetőjétől kérhetők, valamint a www.tokeslaszlo.eu honlapon találhatók. 

Bankszámlaszám:
ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCSÉRT ALAPÍTVÁNY
HUF 11600006-00000000-12840384
NEMES CSABA ügyvezető
1061 Bp., Andrássy út 46, II/11 (60-as kapucsengő)
mobil: +36-30-3967961
e-mail: csabanemes@yahoo.com

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
vezetősége

2009. február 28. szombat

„Civilek” koalíciója a kommunizmus ellen

Tőkés László Bukarestben

2009. február 27-én került sor Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke régóta tervezett bukaresti látogatására. Útjára elkísérték az EMNT alelnökei, Boros Zoltán, Szilágyi Zsolt és Toró T. Tibor.

2009. február 26. csütörtök

Megemlékezések a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

„…azoknak a társadalmaknak, amelyek elhanyagolják a múltat, nincs jövőjük…”
(Prágai Nyilatkozat)

Megemlékezések a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

A magyar nyelvterület két helyszínén is bejelentették tegnap, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, a Prágai Nyilatkozat elfogadása melletti aláírásgyűjtés megkezdését.

2009. február 25. szerda

„A nemzeti oldalt akarom helyzetbe hozni” – Interjú Tőkés Lászlóval

– Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az RMDSZ között olyan egyezség született, amely polgári oldalon kemény vitákat váltott ki. Az MPP elnöke, Szász Jenő szerint az RMDSZ semmit nem változott, amióta az ön tiszteletbeli elnöki tisztségét megszüntették, ugyanakkor Toró T. Tibor, az EMNT alelnöke lapunknak adott interjújában úgy fogalmaz, hogy az egyezségnek nem volt alternatívája, mivel a romániai magyarság legfontosabb célkitűzései ügyében csak összefogással lehet továbblépni.
Lát-e esélyt arra, hogy a polgári oldalon tartós békét teremtő kiegyezés történjen?

2009. február 24. kedd

„Megváltozik az erdélyi politikai status quo”

Az RMDSZ-EMNT megállapodás alapján létrejövő Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumból kimarad a Magyar Polgári Párt, akárcsak a Székely Nemzeti Tanács, amely kilépett az EMNT-ből. Az erdélyi magyar politikai felállást módosító megállapodással kapcsolat kérdéseinkre Tőkés László EP-képviselő válaszolt.

2009. február 24. kedd

A lettországi orosz kisebbség helyzete – kiállítás az EP-ben

Az Európai Parlamentben 2009. február 24-én Tatjana Zdanoka lettországi orosz nemzetiségű európai parlamenti képviselő szervezésében egy kiállítás megnyitójára került sor, melynek célja a Lettországban élő, több mint félmilliós orosz kisebbség helyzetének a bemutatása volt.

2009. február 22. vasárnap

Belső koalíciós megállapodás

Belső koalíciós
MEGÁLLAPODÁS

a közösségi autonómia-formák közös képviselete
és az európai parlamenti választásokon való együttműködés érdekében
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács között

Tudatában annak, hogy az erdélyi magyarság kollektív identitásának megőrzése és gazdagítása, a belső önrendelkezésen alapuló közösségi autonómia-formák elismertetése szempontjából kulcsfontosságú az autonómia-program egységes megjelenítése és következetes képviselete,
Felismerve a politikai pluralizmus és az abból eredő verseny korlátait egy számbeli kisebbségben élő nemzeti közösség érdekeinek érvényesítése esetében,
Azon meggyőződés által vezérelve, hogy az erdélyi magyarság stratégiai céljainak érvényesítéséhez önálló külpolitikai fellépésre van szükség, az európai parlamenti képviselet pedig a közösségi érdekvédelem egyik legfontosabb külpolitikai eszköze, amelynek tükröznie kell a közösség sokszínűségét és egységét,
Egyetértve abban, hogy közös fellépéssel az erdélyi magyarok európai parlamenti képviselete erősebb lehet,

2009. február 22. vasárnap

Megállapodás az EMEF létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS
az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum létrehozásáról


Az erdélyi magyarság politikai érdekképviseletének és érdekvédelmének hatékony működtetése szükségessé teszi egy hiteles egyeztető fórum létrehozását, olymódon, hogy a közösség érdekérvényesítő képessége a politikai sokszínűség hasznosításával tovább erősödjék.

2009. február 22. vasárnap

Állásfoglalás

Az elmúlt napokban publicisztikák, elemzések sora vizionálta az erdélyi nemzeti-polgári oldal politikai kimúlását. Az „ellenérdekelt” újságírók majdhogynem ujjongva mutattak rá a polgári oldal gyengeségeire, barátaim és eszmetársaim egy része másfelől pedig egyenesen engem tett felelőssé mindezért, különböző belső levelezőlistákon igaztalan vádakkal illetve engem és közvetlen munkatársaimat.

2009. február 21. szombat

Csángó Nap Nagyváradon

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács – a 2008-as Jubileumi Ülésén hozott határozatának megfelelően – 2009. február 20-án Csángó Napot szervezett Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházában. A nemzetstratégiai prioritásként kezelt „csángómentő mozgalom” újabb állomásán ezúttal szakmai tanácskozást tartottak a leginkább érintettek bevonásával, jelen voltak a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének képviselői, Barta András és Csillag Levente alelnökök, Hegyeli Attila, a csángó oktatási program vezetője, Duma András, a Szeret-Klézse Alapítvány elnöke, Nyisztor Ilona, a Pusztinai Közösségi Ház vezetője, Hegedűs Dóra, a a Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület elnöke, Gyöngyössy Lajos, a Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület alelnöke, Bogdán Tibor, a Máltai Szeretetszogálat Csángó Koordinációs Csoportjának vezetője és Pozsony Ferenc, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke. A találkozót megtisztelte jelenlétével Barabás János, Magyarország kolozsvári konzulja is.

összesen: 2018 db | 10 db/oldal

első vissza 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Trianonról és az autonómiáról
TEMESVÁR 31. - Tőkés László, az EMNT elnöke
Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010