hírek

2009. május 10. vasárnap

Tőkés László kortesnaptára, 2009. május 11 – május 15.

Tőkés László püspök, EP-képviselő, a Magyar Összefogás Listájának vezetője május 11-én, hétfőn 11 órától tiszteletét teszi Budapesten a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének ülésén, majd 11.30 órától a Partium Keresztény Egyetem Alapítvány kuratóriumi ülésén vesz részt. Ezt követően 14 órától sajtótájékoztatót tart a Magyar Kultúra Alapítvány Székházának II. előadótermében (1014 Bp., Szentháromság tér 6).

2009. május 10. vasárnap

Gergely István emlékkiállítás Nagyváradon

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházának előcsarnokában 2009. május 9-én, szombaton délután 18 órakor került sor a Gergely István Emlékkiállítás ünnepélyes megnyitójára, a XVIII. Festum Varadinum előrendezvényeként. Megnyitó beszédében Barabás Zoltán, a Partiumi Magyar Művelődési Céh igazgatója az értékteremtés, értékátadás, illetve ezen keresztül a generációk megszólításának fontosságát emelte ki. A Wenzel Pichl Trió fellépését követően Banner Zoltán művészettörténész méltatta Gergely István életművét. A szobrászatot közösségi művészetként definiálta, amely a társadalom önfenntartó erejét jelképezi. Dr. Berényi Károly, Hódmezővásárhely képviseletében Adyra hivatkozva szoros párhuzamot vont Nagyvárad és Hódmezővásárhely között. Előbbit Ady Pece-parti, utóbbit „paraszt Párizsként” emlegette. Ezt követően Hermann M. János kurátor Gergely Istvánt mint nagyszobrászt méltatta, különösen Lorántffy Zsuzsannáról készült egész alakos szobra, illetve a Milleniumi Emlékmű okán. Tőkés László püspök, EP-képviselő beszédében hangsúlyozta: addig él Erdély, amíg értékeket őriz, értékeket teremt, az erdélyi érték pedig egyben európai értéket is jelent, annál is inkább, mivel Gergely István munkássága nem süllyedt a provincialitásba. Tőkés Erzsébet, a művész özvegye a tehetség, a kitartás, az önerő és az alázat fontosságát emelte ki egy sikeres művészi életpálya szempontjából.

2009. május 10. vasárnap

„Az idő igaz, és bebizonyítja, ami nem az”

A nemrég városi rangot nyert Sárközújlakon kezdte hétvégi korteskörútját Tőkés László és Szilágyi Zsolt május nyolcadikán. Sebesi János polgármester köszöntőjében kiemelte, ahogy a helyi képviselő-testületben, amelyben magyar többség, kilenc magyar képviselő van, úgy az európai parlamentben is fontos a magyar jelenlét. A városban tavaly adták át az Európai Uniós pénzalapokból épített új csatornahálózatot, újították fel az iskolát, és az utcák aszfaltozására is egy Phare pályázat révén nyertek tíz millió lejt. Sipos Miklós református esperes arra hívta fel a figyelmet, hogy ritkán szólhatunk bele közvetlenül a sorsunk alakulásába, de július hetedike, az európai képviselőválasztás ilyen alkalom: most eldönthetjük, ki képviseljen minket. „Olyan emberekre adjuk a szavazatunkat, akik mindig, minden körülmények között kiálltak mellettünk, a mi érdekeinket képviselték. Szilágyi Zsolt az összefogás fontosságát hangsúlyozta. „Lassan két évtizede dolgozom Tőkés Lászlóval, de soha fel sem merült, hogy katolikusként máshol lenne a helyem: keresztény értékeink összekötnek. Ha nem is vagyunk mindenben azonosak, össze kell tudnunk fogni, mert jövőt, biztonságot teremthetünk az európai képviselet révén, ha sokan vagyunk és az összefogás erejét szavazatokra tudjuk váltani június hetedikén” – mondta Szilágyi Zsolt. „Nem magamat, hanem azt az ügyet, amelyet szolgálnunk kötelesség – a magyarság ügyét ajánlom, amikor azt kérem, jöjjenek szavazni” – mondta Tőkés László. „Önök tudják a legjobban, ha több lovat fognak a szekér elé, nagyobb terhet húzhat – ezért fontos, hogy több képviselőnk legyen Brüsszelben. Másfél éve hárman jutottunk mandátumhoz, az összefogás ereje most négy helyet is biztosíthat. A gazdasági válságból is csak európai segítséggel van reményünk kilábalni, és hittel, bátorsággal kell képviselnünk minél többen a magyarságot, mert Európa nem segíthet, ha nem tud rólunk, ha kivesz belőlünk az élni akarás. Kérem, segítsenek hogy legyünk ott az európai parlamentben, legyen idéntől négy képviselőnk” – mondta Tőkés László. A fórum egyik résztvevője, egy idős gazda arra volt kíváncsi, Tőkés László szerint lesz-e Székelyföldön területi autonómia? Az igenlő válasz hallatán pedig kijelentette: akkor odaköltözöm.

Avasújváros művelődési házában este hét órakor szépszámú közönség várta Tőkés Lászlót és Szilágyi Zsoltot. A vendégek mellett mind Ludróczky Sándor RMDSZ, mind Majláth Gábor MPP elnök helyet foglalt az emelvényen, mindketten köszöntötték a magyar összefogás listájának jelöltjeit. „Az avasújvárosi példa jelképértékű: nem kell feladnunk saját meggyőződésünket ahhoz, hogy a magyarság ügyéért közösen cselekedjünk. Mert nem mondhat mást a közös magyar ügyről Markó Strassbourgban, Tőkés Brüsszelben és Szász Székelyudvarhelyen. El kell foglalnunk a minket megillető helyet Európában, és ezt csak összefogással érhetjük el” – mondta Tőkés László. A fórumon felszólalók az avasújvárosiakat leginkább foglalkoztató kérdésre, az önálló közigazgatás visszaállítására kértek segítséget. „Nem vagyok hajlandó Ráksán adót fizetni, állítsák vissza a tanácsot” – fogalmazott egy idős asszony.  „Jogos kérés, egyetértek önökkel” – mondta válaszában Tőkés László, aki arra buzdította az avasújvárosiakat, ne adják fel a küzdelmet, akkor se, ha néha kilátástalannak tűnik. „Én húsz éve küzdök azért, hogy a helyi közösségek helyben intézhessék saját ügyeiket, hogy megvalósuljon az autonómia, lassan már bele is őszülünk ebbe, de nem adjuk fel.”

Másnap, május kilencedikén reggel a felsőbányai, majd a nagybányai piacon folytatódott a korteskörút. A jelöltek zöldséget, virágot vásároltak a hagyományosan itt piacoló koltói árusoktól, de a bevásárló nyugdíjas bányászoktól, román háziasszonyoktól is kaptak biztatást: köszönjük, püspök úr, önre szavazunk.

Tizenegy órára megtelt a nagybányai Újvárosi református templom, ahol rövid áhítat után a nagybányai választók várták a jelölteket. Varga Károly koltói lelkész Petőfi szavaival Sipos István esperes köszöntését is tolmácsolta: „Az idő igaz, és bebizonyítja, ami nem az”. „’89-hez hasonlóan sok olyan dolog van, amiért ma is meg kell küzdenünk, és ebben a küzdelemben ma is Tőkés László a zászlóvivőnk” – mondta Varga Károly. Szilágyi Zsolt az európai képviselőválasztások kapcsán a bulgáriai törökök példáját emeli ki, akik a magas részvételük révén a számarányuknál jóval magasabb, húsz százalékot értek el a választáson.

Tőkés László beszédében megköszönte a Magyar Polgári Párt nagybányai képviselőinek a támogatását, mint mondta „nem kikényszerített egységre, hanem összefogásra van szükség ahhoz, hogy ne három, hanem négy képviselőnk legyen idéntől Brüsszelben. 2007-ben egymással versenyeztünk, most azonban a román szavazók ellenében kell minél több helyet megszereznünk a magyar közösségnek. Igyekezzünk nemes versengéssel minél több – legalább négy – képviselőt bejuttatni az Európai Parlamentbe, hogy mi magunk képviseljük ügyeinket” – mondta Tőkés László.

A fórum után került sor a nagybányai képviselői iroda megnyitására, amely a sorban a tizenegyedik, és a helyi közösség és a brüsszeli képviselet közötti minél szorosabb kapcsolattartást hivatott szolgálni. A nagybányai és környékbeli vállalkozókkal közös ebéden a vidék és a magyarság gazdasági gondjairól, lehetőségeiről tájékozódtak a jelöltek, arra kérve a vállalkozókat, hogy éljenek a nagybányai iroda biztosította szorosabb kapcsolattartás és információáramlás lehetőségével.

Nagyvárad, 2009. május 10.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

2009. május 8. péntek

Tőkés László hétvégi kampánykörútja Máramarosban

Tőkés László püspök, EP-képviselő, a Magyar Összefogás Listájának vezetője május 8-án, pénteken délután 17 órai kezdettel a sárközújlaki Általános Iskola Dísztermében, majd 19 órai kezdettel az avasújvárosi Művelődési Otthonban  közéleti fórum keretében ismerteti választási programját.

2009. május 4. hétfő

Tőkés László kampánynyitó beszéde

Kegyelem néktek és békesség Istentől! – az apostoli köszöntéssel üdvözöllek benneteket.

Engedjétek meg, hogy mindenekelőtt a Székely Mikó Kollégium másfél százados évfordulóján kegylettel adózzam gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije emlékének, annál is inkább, mert édesapám talán a legidősebb élő öregdiákja ennek az iskolának, és ebben az értelemben, képletes értelemben, ímé visszatértem Sepsiszentgyörgyre, e kollégium városába.

2009. május 4. hétfő

Lészen autonómia!

Az RMDSZ és az EMNT teljesítette az erdélyi magyar nép parancsát azzal, hogy megteremtette a Magyar Összefogást: ez a közös akarat azonban akkor jelent igazi erőt, ha a magyarság, a székelység valóban összefog – hangsúlyozta Markó Béla szövetségi elnök hétfőn, Sepsiszentgyörgyön, az RMDSZ és az EMNT közös kampányindító rendezvényén, amelyen több ezren vettek részt Székelyföldről, Erdélyből. 

Az a tény, hogy ma együtt vagyunk, önmagáért beszél, és számomra azt jelenti, hogy szerencsés csillagzat alatt indul a Magyar Összefogás – indította köszöntőbeszédét Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, a Magyar Összefogás napjának házigazdája.  “Mi itt Háromszéken rég várjuk, hogy véget érjen a testvérviszály, hogy ne kelljen többé önmagunkkal meghasonulva lehetetlen választásokat hoznunk. Éppen ezért felhőtlen ma az örömünk, mert elkerültük a megosztás és a meghasonulás veszélyes csapdáját” – fogalmazott Antal Árpád András.

2009. május 4. hétfő

A református Mikóért tüntettek

Mintegy hétszázan tartották fontosnak — a város és a környék református lelkipásztorai, hívei mellett helyi és megyei önkormányzati vezetők, RMDSZ-es és MPP-s politikusok, az unitárius és evangélikus egyházak képviselői, tanárok és minden felekezetű polgárok — a megjelenést a sepsiszentgyörgyi gróf Mikó Imre szobránál összehívott tiltakozó és megemlékező nagygyűlésen tegnap délben.

Az Erdélyi Református Egyházkerület a napokban 150 éves fennállását ünneplő Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosítási szándéka ellen, a történelmi jóvátétel reményében szervezte a megmozdulást, amelyen az egyes beszédek között kisebb-nagyobb, református osztályokban tanuló diákok szavaltak, énekeltek. Az iskolával szemközti járdán felállított kis színpad hátteréül az alapító és névadó gróf Mikó Imre végrendeletének sorai szolgáltak, és szórólapok is tájékoztattak a református oktatás múltjáról, jogi hátteréről.

2009. május 3. vasárnap

Elég!

A Fidesz és a KDNP szombaton délután tartotta európai parlamenti választási kampánynyitó nagygyűlését a Kós Károly sétányon. A rendezvény házigazdája Schmitt Pál volt, akinek beszéde után Tőkés László EP-képviselő, valamint Kósa Ádám, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke, a Fidesz-KDNP EP-listájának 12. szereplője lépett a színpadra, majd Xavier Bertrand, a francia kormánypárt főtitkára köszöntötte a nagygyűlés résztvevőit. Az esemény főszónoka Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt.

2009. május 2. szombat

Autonómiát Székelyföldnek

Tőkés László püspök, EP-képviselő hétvégi székelyföldi körútjának első állomásaként Gyergyószentmiklóson egy lakossági fórum keretében meghívottjaival – köztük egy baszk és egy flamand politikussal – az autonómiáról, illetve a magyar nemzetpolitika vonatkozó részeiről tartott nyílt vitát. A vendégeket Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben Tőkés László hathatós támogatásával mandátumot nyert polgármester fogadta, aki köszöntő beszédében az európai parlamenti választásokat mérföldkőnek nevezte az erdélyi magyar politika alakulása szempontjából, valamint megjegyezte, hogy az eredményesség érdekében mindannyiunknak kötelessége túllépni saját emberi gyarlóságain. Külön köszönetet mondott Tőkés László püspök megtisztelő jelenlétéért, aki – félretéve a negatív véleményeket – töretlenül nyitott marad a párbeszédre az MPP irányában is.

összesen: 2022 db | 10 db/oldal

első vissza 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Trianonról és az autonómiáról
TEMESVÁR 31. - Tőkés László, az EMNT elnöke
Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010