hírek

2008. december 10. szerda

Sólyom László köztársasági elnök üzenete

Sólyom László köztársasági elnök üzenete
az Európai Parlamentben megrendezésre kerülő
Európai Biblia Kiállítás ünnepélyes megnyitója alkalmából

A magyar nyelvterületeken 2008 a Biblia esztendeje. Szerte a Kárpát-medencében − a keresztény felekezetek közös felhívása nyomán − kiállításokon, képzőművészeti tárlatokon, koncerteken és tudományos konferenciákon, kis közösségekben és nagyszabású rendezvényeken emlékeznek meg a legismertebb könyvről. Történetéről, sorsáról, hatásáról. Kórusművek csendültek a Művészetek Palotájában, gyerekek rajzoltak a könyvtárakban, tudósok cseréltek eszmét.
2008. december 10. szerda

Hans-Gert Pöttering megnyitó beszéde

Tisztelt Tőkés László Püspök úr, tisztelt Kiss-Rigó István püspök úr, tisztelt Kollégák, Hölgyeim és Uraim!

Az imént rájöttem, hogy Isten minden nyelven beszél, de ma kiemelten magyarul. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma, e csodálatos kiállítás megnyitóján szólhatok Önökhöz. Gratulálok és megköszönöm kollégámnak, Tőkés László püspöknek, hogy az Európai Parlamentbe hozta ezt a kiállítást. A valódi európai művészet és lelkiség számos kiemelkedő példája, amelyet ma itt megtekinthetünk, Európa egy olyan régiójából érkezett, a Partiumból, amelynek népe évszázadokon át harcolt a vallási és személyi szabadságáért

2008. december 9. kedd

Tőkés László püspök, EP-képviselő megnyitó beszéde

Tisztelt Elnök úr!
Főtisztelendő Püspök és Főapát urak!
Nagytiszteletű Szolgatársaim!
Tisztelt Képviselő hölgyek és urak!
Hölgyeim és uraim! Kedves Testvéreim!

Nemzetközi Biblia-kiállításunk megnyitásánakmegnyitásánk bevezetéseképpen engedjék meg, hogy rendkívüli módon, mindenekelőtt az Orosz Ortodox Egyház most elhunyt elöljárójáról, II. Alekszej pátriárkáról emlékezzem meg, és mindannyiunk őszinte részvétét és együttérzését fejezzem ki Oroszország hívő népe iránt. Moszkva és „minden oroszok pátriárkájának” nagy érdemei voltak az ateista-kommunista diktatúra bukását követő egyházi és polgári igazság- és jóvátételben.

2008. december 9. kedd

"Két pogány közt"

Európai kereszténységünk mai helyzetének az általános jellemzésére – a Kelet és Nyugat viszonyát jellemző hagyományos különállás továbbélésének a körülményei között – egy távoli történelmi analógia kínálkozik. A török és a Habsburg birodalom vetélkedésének színterévé vált Kárpát-medencében a korabeli Magyarország – a krónikás megfogalmazása szerint – "két pogány közt" őrlődött. Más szóval szólva: a kereszténység "bajnokának" számító Habsburg-ház "apostoli" császáraitól sem számíthatott jobb bánásmódra, mint a létét fenyegető "pogány" törökök részéről.

2008. december 9. kedd

Kereszténység és Európa - Zárónyilakozat

Kereszténység és Európa – Nemzetközi konferencia
Európai keretek és helyi távlatok
Brüsszel, Európai Parlament, 2008. december 10.

ZÁRÓNYILATKOZAT

A magyar keresztény egyházak által meghirdetett Biblia Éve (2008) keretében megrendezett európai parlamenti Nemzetközi Biblia-kiállítás, valamint az ehhez kapcsolódó Kereszténység és Európa című ökumenikus konferencia alkalmából Istennek adunk hálát nagy ajándékáért: a világ összes népének nyelvén szóló isteni igéért, a nagyvilág és Európa közös kincsének számító Szentírásért. Az Európai Unióban érvényesülő sokféleség és multikulturalitás szellemében az első Pünkösd csodáját látjuk abban, hogy a Szent Biblia egyetemes üzenetét "mindenki a maga nyelvén hallja szólani" (Csel. 2, 6-11).

2008. december 3. szerda

A Dalai Láma ez Európai Parlamentben

K Ö Z L E M É N Y

A Dalai Láma – polgári nevén: Tenzin Gyatso –, Tibet indiai száműzetésben élő vallási és politikai vezetője 2008. december 3–4. napjain látogatást tesz Brüsszelben, az Európai Parlamentben.

2008. november 27. csütörtök

Tőkés László állásfoglalása a nagyváradi Kozacek-szobor átvétele ügyében

ÁLLÁSFOGLALÁS

Megütközéssel értesültünk arról, hogy a hét elején, a szlovák állam adományaként, a katolikus püspökség megkerülésével Biró Rozália alpolgármester Josef Kozacek néhai nagyváradi kanonok mellszobrát vette át a nagyváradi önkormányzat nevében Dagmar Repcekova-tól, Szlovákia bukaresti nagykövetétől.

2008. november 27. csütörtök

„…nyolcvan szavazóból kilencven…”

NYILATKOZAT
„…nyolcvan szavazóból kilencven…”

Rózsa Gáspár deményegyházai plébánosnak szíve joga, más szóval szólva lelkiismereti és szólási szabadságának körébe tartozik, hogy az RMDSZ pártelnöke és választási kampánygarnitúrája előtt miképpen szól, miket nyilatkozik.

2008. november 26. szerda

Nyilakozat a parlamenti választások tárgyában

NYILATKOZAT

Ady Endre születésének évfordulóján az érmindszenti zarándoklat résztvevői arról győződhettek meg, hogy ha lehet, a Költő szülőfalujának helyzete ma rosszabb, mint 131 évvel ezelőtt volt. Akik viszont a székelység helyzetéről szóló, legújabb felmérés adataival találkoznak, szintén azt látják, hogy Székelyföld gazdasági lemaradottságán az utóbbi, mintegy két évtizedben sem sikerült változtatni, s az országos átlagnál itt jóval nagyobb a szegénység. Szórvány- és tömbmagyarságunk elszomorító állapota híven tükröződik ebben a két mintaesetben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség választási sikerpropagandájával éles ellentétben álló helyzet a magyar politikai képviseletet kisajátító szervezet két évtizedes regnálásának a képét is híven tükrözi. Erdélyi magyarságunk helyzete változásért kiált. Ugyanez mondható el az egész országról – az 1989-ben elkezdődött rendszerváltozás viszonylatában.

2008. november 25. kedd

Írásbeli kérdés az erdőirtások kapcsán

ÍRÁSBELI KÉRDÉS

Az Európa Parlament Az Európai Bizottság
Bel és Igazságügyi Biztosának,
Jaques Barrot úrnak

Környezetvédelmi Biztosának,
Stavros Dimas úrnak

Tisztelt Európai Bizottság,

A frissen csatlakozott kelet - közép európai országok európai felzárkóztatása közös célunk. A csatlakozás előtt az Európai Bizottság és az Európai Parlament feltételeket és ajánlásokat fogalmazott meg többek között Románia számára is.

összesen: 1762 db | 10 db/oldal

első vissza 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010