2019. május 9. csütörtök
Send this article Print this article

Ünnepi momentumok a Partiumi Keresztény Egyetemen

A X. Partiumi Egyetemi Napok keretébe illesztve szervezték meg első alkalommal – hagyományteremtő szándékkal – A Partiumi Keresztény Egyetem napja című rendezvényt 2019. május 9-én, több ünnepélyes momentummal megtűzdelve.Az időzítés nem a véletlen műve, hiszen 1990-en májusában mondta ki határozatban a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) Igazgatótanácsa a nagyváradi székhelyű Sulyok István Református Főiskola megalakulását. Ez volt az intézményi és szellemi elődje annak a Partiumi Keresztény Egyetemnek, amely húsz évvel ezelőtt jött létre, a rendszerváltozás utáni első önálló erdélyi egyetemként, a történelmi magyar egyházak együttműködésével, anyaországi támogatással.
A PKE új épületének amfiteátrumában ünnepi üléssel kezdődött az egyetem napja, amelyen részt vett Tőkés László európai parlamenti képviselő is, a KREK előző püspöke, akit mind a főiskola, mind pedig az egyetem kezdeményezőjeként és egyik alapítójaként tart számon a jelenkor. Pálfi József református lelkipásztor, a PKE rektora szívélyes köszöntéssel és magvas ünnepi üzenettel fordult a megjelent egyetemi polgársághoz és a meghívott személyiségekhez, majd a díszvendégnek adta át a szót: Maróth Miklós akadémikus professzornak. A neves klasszikafilológus, orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának alapító dékánja Kereszténység és iszlám. Európa mint ütközőzóna című frappáns, tartalmas, gondolatébresztő előadásában az eltérő kulturális örökségek konfliktusát és a ránk váró kihívásokat tárta fel a hallgatóság által nagyon is értékelt közvetlenséggel.
A továbbiakban különböző elismerésekben részesítettek öt olyan személyiséget, aki az elmúlt évek során oktatói és kutatói munkájukkal hozzájárultak az „univerzitás építéséhez, fejlődéséhez, hírnevének és kapcsolatrendszerének növeléséhez”. Kovács Adalbert volt rektor, Berkesi Sándor karnagy, Ujvárossy László professzor, Maior Enikő dékán és Bordás Andrea adjunktus a laudációk elhangzását követően Tőkés Lászlótól, az egyetem jogi hátterét biztosító Pro Universitate Partium Alapítvány elnökétől és Pálfi József rektortól vehették át díjaikat. A PKE kórusa élményszámba menően működött közre.
Az egyetem napjának délelőtti programja újabb ünnepi momentummal zárult: Szomor Abigél egyetemi lelkész és Pék Sándor római katolikus esperes közreműködésével átadták rendeltetésének a PKE főépületének előteréből nyíló csendszobát és a lelkészi irodát.
A nap további részében közönségtalálkozót terveznek a Bagossy Brothers Company popzenekar tagjaival, akik este az egyetem dísztermében koncerteznek, illetve megnyitják Fazakas Noémi reklámgrafikus, egykori PKE-hallgató kiállítását.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010