2018. március 8. csütörtök
Send this article Print this article

Párbeszédre van szükség mindenütt

Az Európai Parlament brüsszeli székhelyén Tőkés László magyar néppárti képviselő, az Európai Unió–Örményország kétoldalú kapcsolatokért felelős jelentéstévő, valamint Norica Nicolai román liberális képviselő, az Európai Unió–Azerbajdzsán kapcsolatok jelentéstévője azeri és örmény fiatal politikai vezetők és a civil szférában tevékenykedő aktivisták népes csoportjával találkozott a Fiatal Politikai Vezetők (Young Political Leaders) uniós program keretében március 7-én. A program feltett szándéka közel hozni egymáshoz és nyílt párbeszédre késztetni az egymással súlyos ellentétben álló két dél-kaukázusi ország fiatal képviselőit, a hazájuk között fennálló konfliktusok békés rendezése és demokratikus jövőjük munkálása érdekében. Háromnapos brüsszeli látogatásuk során a fiatalok uniós intézmények képviselőivel találkoztak, és a dél-kaukázusi térség és az Európai Unió közötti kapcsolatokról, valamint az Uniónak a térségben vállalt szerepéről és befolyásáról folytattak megbeszéléseket.
Tudnivaló, hogy az Európai Uniónak a két országgal fenntartott kapcsolatai – hosszabb visszaesés nyomán – az utóbbi időben megélénkültek. 2017 novemberében az EU ún. átfogó és megerősített partnerségi megállapodást írt alá Örményországgal, ezzel szinte egyidőben pedig egy hasonló egyezmény kidolgozása végett kezdődtek el a tárgyalások Azerbajdzsánnal.
A két európai parlamenti raportőr szívélyesen köszöntötte a fiatalok küldöttségét, és az országaikkal kapcsolatos fejleményekről, az aláírt, illetve előkészületben lévő megállapodásokról, valamint saját álláspontjukról és feladataikról nyújtottak tájékoztatást.
Erdélyi képviselőnk elismerését fejezte ki a fiatal politikai vezetők iránt, hogy míg a két szomszédos ország között megszűntek a hivatalos kapcsolatok, ezzel szemben ők készek vállalni a párbeszédet egymással, a kibontakozás érdekében. Ugyanakkor igényét fejezte ki aziránt, hogy jelentéstévői munkájában véleményükkel és tanácsaikkal segítségére legyenek. Reményét fejezte ki, hogy küszöbön álló jereváni látogatása alkalmával ott is lehetőségük nyílik majd a találkozásra.
Norica Nicolai képviselőnő azzal a javaslattal élt, hogy a bizalomépítés és a béketeremtés céljából az azeri–örmény ifjúsági csoport tagjaival Bakuban és Jerevánban is sor kerülhessen egy-egy találkozóra. Az örmény fiatalok egyik képviselője viszont azt indítványozta, hogy Temesváron vagy Kolozsváron szervezzenek egy hasonló összejövetelt, ahol a szinte kibékíthetetlen ellentétek által megosztott örmény és azeri fél a románok és a magyarok esetét tanulmányozhatná a békés párbeszéd és a megbékélés viszonylatában.
Az erdélyi magyarokra és autonómiatörekvéseikre vonatkozó – váratlan – kérdésekre válaszolva a román EP-képviselő megszépítő módon állította be a magyar közösség romániai helyzetét. Erdélyi képviselőnk azonban tisztázta, hogy a román fél hallani sem akar a magyarok, a székelyek autonómiájáról, és a párbeszédtől is mereven elzárkózik ebben a kérdésben. Mi viszont azt szorgalmazzuk Örményország és Azerbajdzsán esetében, hogy még a szinte kimozdíthatatlan hegyi-karabahi konfliktus ügyében is erőszaktól mentes, párbeszéd útján való megoldásra törekedjenek – tette hozzá képviselőnk.
Tőkés László az 1989 decemberében egymásra talált románok és magyarok közös harcáról is szólt. Képviselőtársaival együtt Magyarország és Románia támogatásáról biztosította a dél-kaukázusi országok európai irányvételű politikáját, amely egyben a volt szovjet kommunizmus visszahúzó örökségétől való szabadulást is szükségessé teszi.
Képviselőnk a két keleti partnerországot arról biztosította, hogy az Unió azonos elbírálásban részesíti mindkettőjüket, és hogy az EBESZ minszki csoportjával összhangban a karabahi válság kölcsönös megegyezésen alapuló, békés rendezését támogatja.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010