2020. május 5. kedd
Send this article Print this article

Az EMNT és az SZNT feljelentette Iohannist

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács a román Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéken jelentette fel Klaus Werner Iohannis román államfőt a 2020. április 29-én tett televíziós nyilatkozata miatt.A kolozsvári székhelyű EMNT, valamint az SZNT jogi hátterét biztosító marosvásárhelyi Siculitas Egyesület Kincses Előd ügyvédi irodáját kérte fel a feljelentés megfogalmazására. A beadvány szerint a román államelnök a szóban forgó – amúgy belpolitikai vihart és román–magyar nyilatkozatháborút gerjesztett – beszédében elkövette a törvény által büntetendő gyűlöletre és diszkriminációra való uszítást („infracțiune de instigare la ură și discriminare”).
A legfelsőbb bíróság melletti ügyészségnek címzett feljelentés a román büntetőtörvénykönyv 369. cikkelyére hivatkozik, amely tiltja a polgárok bármilyen úton és módon történő uszítását arra, hogy gyűlöljék vagy hátrányosan megkülönböztessék az emberek valamely csoportját. Jelen esetben a romániai magyarok, a legnagyobb ellenzéki párt tagjai, valamint Magyarország állampolgárai és a magyar nyelv voltak a megbélyegzettek. A jogszabály 6 hónaptól 3 évig tartó börtönbüntetést vagy pénzbírságot ír elő azok számára, akik az említett bűncselekményt elkövetik. („Art. 369 Noul Cod Penal: Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”)
Az EMNT és az SZNT elnökei, Tőkés László és Izsák Balázs által szignált feljelentés ráirányítja a vádhatóság figyelmét a román államelnök korábbi és mostani kijelentéseinek ellentmondásosságára, a közvélemény általi felemás fogadtatására, a kirohanása hazai és nemzetközi jogi megítélhetőségére, hiszen Iohannis minden kétséget kizáróan elkövette azt, ami a fentebb idézett törvénycikkely, valamint az európai joggyakorlat szerint büntetendő. Diskurzusával gyűlöletet keltett az erdélyi magyarság, a székelység, a jogos autonómiaküzdelem, sőt a magyar nyelv ellen. A beadvány végül rámutat az államfő fellépésének társadalmi veszélyességére, s e magatartás nem maradhat megtorlatlan az igazságszolgáltatás által.
    


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010