2019. február 9. szombat
Send this article Print this article

A KMAT és az EMNT konferenciasorozatának temesvári állomásáról

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) február 8-án Temesvári történetek a 100. évfordulón címmel rendezett konferenciát a temesvári Új Ezredév Református Központban. Az esemény megnyitóján felszólalt Tőkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT és a KMAT elnöke.
„Pécs, Temerin és Kolozsvár után immár Temesvárra ért vándorkonferenciák. Külön öröm számomra, hogy itt, az Új Ezredév Református Központban köszönthetem önöket, mely helyszín az 1989-es felkelés harmincadik évfordulójára is emlékeztet bennünket. E központ neve üzenetértékű: új kezdetet hirdet egy megújuló időben, s e megújulás reménységével tekintünk – konferenciánk alkalmával is – a jövőbe. Cselekvési programunk konferenciasorozatunk jelszavában is olvasható, hiszen következetesen valljuk, a Trianonra adott válasz az autonómia lehet” – kezdte felszólalását Tőkés László. Az EMNT és a KMAT elnöke hangsúlyozta: a meghirdetett konferenciasorozatnak nem az öncélú múltidézés a célja, hanem Trianon sebeinek gyógyítása. „Trianonra adott válaszunkat rendkívül konstruktívnak tartom. Építő munkára vállalkozunk, s Kós Károly szavaival élve valljuk mi is, hogy dolgozni fogunk, mert élni akarunk! Száz évvel ezelőtt az Osztrák–Magyar Monarchia népei megalakították nemzeti tanácsaikat, de egyedül a magyarok nem tudták érvényesíteni jogaikat. Száz év távlatában e mulasztás politikai korrekciójára törekszünk, s egyértelműsítjük: igényt tartunk az önrendelkezés jogára, mely követelés a KMAT politikai programjának lényege is” – hangsúlyozta az egykori temesvári lelkész.
A 2018-2019-es évfordulókra emlékezve Tőkés László felidézte az erdélyi szászok 1918-as medgyesi küldöttgyűlését, mely kapcsán kifejtette: külön konferenciát is megérdemelne az erdélyi szászok története, akiket – az erdélyi magyarsághoz hasonlóan – igen súlyosan érintett a trianoni békediktátum. „Bár a román centenáriumi propaganda azt hangoztatja, hogy az erdélyi szászok és svábok támogatták a nagy egyesülést, mindez nem felel meg a valóságnak. Minden erőnkkel azon kell legyünk, hogy ne kerüljünk a Romániából szinte kipusztult szászok sorsára, s ebben felelősségük van a Bukarestben politizáló magyaroknak, valamint az erdélyi magyar politikai szervezetek mindegyikének is” – zárta felszólalását a püspök.
A konferencián Lönhárt Tamás egyetemi adjunktus, tanszékvezető, a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének munkatársa Nemzeti útkeresés egy többnemzetiségű régióban: Bánsági valóság – történeti reflexiók, 1818–1919 címmel, Borsi-Kálmán Béla történész, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora A temesvári Levente-pör (1919–1920) címmel, Bodó Barna újságíró, politológus, egyetemi docens pedig A temesvári „csoda” címmel tart előadást – ismertette az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája.


hírek

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010