2019. szeptember 22. vasárnap
Send this article Print this article

Küldöttgyűlést tartott az Erdélyi Magyar Néppárt

Marosvásárhelyen tartotta szeptember 21-én 7. Országos Küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt. Csomortányi elmondta: az elmúlt hat hónapban elvégzett munka eredménye, hogy mára már egy egységes és tettre kész Néppárt áll a közelgő önkormányzati választások előtt – olvasható a kiadott sajtóközleményben.A kongresszuson megjelent küldötteket Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője és Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke köszöntötte. Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének, a Néppárt védnökének üzenetét Cseh Gábor, az EMNT országos alelnöke tolmácsolta. 
 „Miként a Néppárt korábbi vezetőit, úgy a jelenlegi és a jövőbeli elnökséget is segíteni szeretném munkájában. Megtiszteltetés, hogy együtt dolgozhatunk közös céljaink eléréséért, a Néppárt irányunkba tanúsított bizalmára pedig csak bizalommal válaszolhatunk. Hozzánk azok a politikai szervezetek állnak a legközelebb, amelyek a magyarság megmaradásának és önrendelkezésének ügyét immár évtizedek óta következetesen képviselik” – jelentette ki Németh Zsolt. „A politikai realitások az új transzilvanizmus irányába terelnek minket, látható, hogy a globalizálódó világ új önmeghatározást is szükségessé tesz. A nemzeteknek, a nemzetállamoknak és a nemzeti régióknak össze kell fogniuk, hogy megőrizhessék identitásukat, s joggal merül fel a kérdés: ki más lehet Erdély szövetségese a globalista árral szemben, ha nem a magyar és a román állam? Ha Erdély meg akar maradni és túl akar élni, meg kell szerveznie és fenn kell tartania e szövetségeket. Épp ezért az új transzilvanizmus lényege Erdély szövetsége Bukaresttel és Budapesttel, s Orbán Viktor szavait parafrazálva mondhatjuk: mindenkit érdekeltté kell tennünk Erdély sikerében” – fejtette ki Németh, majd beszéde zárásaként hozzátette: bízik benne, hogy a soron következő választásokat követően Románia egy olyan állammá válik, mely belép abba a közép-európai ligába, mely fellép a nemzetek Európájáért.
Izsák Balázs szerint az erdélyi magyar pluralizmus érték, az EMNP pedig ennek az értéknek a letéteményese. Az SZNT elnöke arra kérte a Néppárt vezetőit, a jelenlévő küldötteket és a párt teljes tagságát, hogy aláírásukkal is támogassák az SZNT európai polgári kezdeményezését, valamint vegyenek részt a mobilizációs munkában is. „Bízom benne, hogy az összegyűjtött kézjegyek száma kellő legitimitást nyújt majd ahhoz, hogy lefektessük a nemzeti régiók közti együttműködés új alapjait” – mondta Izsák. Mint ismeretes, a Néppárt vezetői már korábban is egyértelművé tették, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel azon lesznek, hogy az SZNT kezdeményezését sikerre vigyék.
Tőkés László szerint az előző kongresszus óta eltelt fél esztendő alatt beigazolódott, hogy a vezetőségében megújult Néppárt jó úton halad. „A belső egység helyreállításában, mely mindennél fontosabb, Csomortányi István elnök úr jó eredménnyel járt, és közvetlen munkatársai is a kezére dolgoztak. Az Erdélyi Magyar Néppárt azon kevés Kárpát-medencei magyar párt és szervezet közé tartozik, amelyek a nemzet ügyének szolgálatában hűségesek és következetesek maradtak, és a nemzeti önrendelkezés politikáját elhajlás nélkül, töretlenül folytatják” – fogalmazott üzenetében a püspök, majd így folytatta: „Három egymást követő választás előtt állunk. A királyhágómelléki egyházam aláírások gyűjtésére felszólító körlevele – egyebek mellett – a MOGYE kálváriájával és az úzvölgyi botránnyal érvel az RMDSZ államelnökjelöltje mellett. Ezzel szemben pont a fordítottját kell mondanunk, azt tudniillik, hogy hivatalos érdekszövetségünket súlyos felelősség terheli a marosvásárhelyi egyetem végzetes helyzetének és az úzvölgyi válságnak a kialakulásában. Ezzel az erkölcsi deficittel, a balliberális román csődkormányok partnerségének politikai baklövésével az erdélyi magyarság ügyét nem lehet hatékonyan képviselni. Éppen ezért, akárki akármit is mondjon: a Néppártnak meg kell maradnia és tovább kell haladnia a nemzeti érdekérvényesítés megalkuvás nélküli, egyenes útján” – hangsúlyozta az EMNT elnöke, a Néppárt védnöke. Az RMDSZ államelnök-jelöltjének kampánya kapcsán Tőkés László rámutatott: a „respekt mindenkinek” sajnos már csupán egy kiüresedett választási szlogen, s így azon kell dolgozni, hogy a magyarság körében kialakult bizalmi válság megszűnjön. „Kezdjük ezt azzal, hogy magunk között állítsuk helyre a kölcsönös tiszteletet, s hiteles nemzeti érdekű néppárti érdekképviseletünknek ebben élen kell járnia! Az eluralkodott magyarellenesség körülményei között ne a magyar nemzeti érzelmekből próbáljunk választási tőkét kovácsolni, hanem sokkal inkább a nemzeti érdekeink megalkuvás nélküli képviseletével szolgáljuk erdélyi közösségünket. Ezenképpen készüljünk az előttünk álló választásokra” – zárta üzenetét Tőkés László. 

 
Elnöki beszámolójában Csomortányi István egyebek mellett elmondta: óriási eredménynek tekinti, hogy az elmúlt időszakban – a Néppárt tiltakozássorozatának köszönhetően – fel tudták hívni a figyelmet a sorozatos és állami szintre emelt romániai magyarellenességekre, a Ne bántsd a magyart! elnevezésű megmozdulássorozatnak pedig épp Marosvásárhelyen lesz a következő állomása október 1-jén. „Sokan félreértették a Néppárt lényegét, és azt gondolták, hogy legfőbb célunk a nagyobbik erdélyi magyar párt hibáira rámutatni. Világossá kell tennünk: a Néppártnak önálló hangja van, önálló kezdeményezései, s nem is tehetünk mást az elmúlt harminc év csődös erdélyi magyar politizálása után, minthogy új útra lépünk, s nem az RMDSZ-hez viszonyítva határozzuk meg magunkat. Tudjuk, mit kell tennünk, s jelszavunk is ezt közvetíti: Erdély minden előtt!” – mondta Csomortányi. „A legutóbbi európai parlamenti választás eredményei – főként az erdélyi nagyvárosokban – súlyos felkiáltójelekként álljanak előttünk, s vegyük észre, hogy az új magyar egység útjára kell lépnünk” – jelentette ki. Szerinte a romániai államfőválasztás jó alkalom lett volna arra, hogy az erdélyi magyarságnak olyan jelöltje legyen, aki egy köztiszteletben álló, pártfüggetlen személy, aki mögé mindenki jó szívvel és tiszta lelkiismerettel felsorakozhatott volna. „Mi korábban sem azt kértük, hogy néppárti legyen egy esetlegesen közös államelnökjelölt, ennek ellenére mégis egyszemélyes döntés született az RMDSZ részéről – miként az EP-választásokat megelőzően is –, továbbá ugyanígy Marosvásárhely esetében is azt kértük, hogy egy közös polgármesterjelölt indításával hozzuk el a várva várt változást a székely fővárosban. Szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy javaslatunk után két nappal ismét egyszemélyes döntés eredményeként hiúsították meg az együttműködést Marosvásárhelyen. Látnunk kell: nem az az egységbontó, aki kritikát fogalmaz meg, vagy aki ki meri mondani, hogy az önkormányzatokban komoly problémákkal kell szembenéznünk, az új magyar egység nélkül pedig nincs kiút mostani helyzetünkből. Számunkra a legfontosabb, hogy az önkormányzatokban milyen képviselete lesz az erdélyi magyarságnak, s ezért tartom kiemelkedően fontosnak, hogy egy egységes csapattal vághatunk neki a munkának” – mondta a párt elnöke. 
Mint ismeretes, mandátumának hatodik hónapja után Csomortányi István bizalmi szavazást kért személyével és a Néppárt Országos Elnökségével kapcsolatban. Az Országos Küldöttgyűlésen megjelentek elsöprő többséggel újraválasztották és megerősítették elnöki tisztségében Csomortányit Istvánt. Alelnöknek Vinczellér Árpádot, Kolcza Istvánt, Pálosi Csabát, Toró T. Tibort, Zatykó Gyulát és Sándor Leventét választották. Utóbbi László Györgyöt váltotta az alelnöki tisztségben, aki az SZNT-ben betöltött tisztsége és feladatai miatt mondott le az alelnökségről. 
 


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010