2011. február 27. vasárnap
Send this article Print this article

Magyar nagykövetséget avattak Bakuban

2011. február 24–25-én Tőkés László EP-alelnök a Magyar Köztársaság bakui nagykövetségének meghívására Azerbajdzsán fővárosában tett látogatást.    Ugyanebben az időben Németh Zsolt külügyi parlamenti államtitkár egy magyarországi küldöttség élén, hivatalos látogatáson szintén az azeri köztársaságban tartózkodott. Útjára magyar üzletemberek egy népes csoportja is elkísérte. A látogatásra az kínált alkalmat, hogy Azerbajdzsán függetlenségének 1991-ben történt kikiáltását és a magyar–azeri diplomáciai kapcsolatok felvételét követően, 2011. február 24-én került sor Magyarország bakui nagykövetségének a felavatására, valamint Csutora Zsolt nagykövet beiktatására. Ezzel együtt, a következő nap estéjén, a Liszt Ferenc Emlékév nyitányaképpen, a Bakui Filharmónián rendkívüli ünnepi hangversenyt tartottak.
   A nagykövetséget Németh Zsolt államtitkár avatta fel. Alkalmi beszédében a magyar–azeri kapcsolatok kedvező alakulására tekintett vissza, az Európai Unió soros elnökségét betöltő Magyarország nevében pedig országunk messzemenő támogatásáról biztosította a Keleti Partnerség államai közé tartozó, gyors ütemben fejlődő kaukázusi országot. A kölcsönös gazdasági kapcsolatok viszonylatában külön is kitért az azeri olajexport, illetve a tervbe vett Nabucco- és AGRI-gázvezeték fontosságára Európa, illetve Magyarország energiapolitikai biztonsága szempontjából.
   Azerbajdzsán képviseletében Khalaf Khalafov külügyminiszter-helyettes fejezte ki testvéri lelkületű jókívánságait a nemrégen hivatalba lépett magyar nagykövetnek. Országa európai csatlakozásának távlatában elért eredményeikről nyújtott tájékoztatást, valamint elismerését és köszönetét fejezte ki az EU-elnök Magyarország iránt.
   Az elhangzott beszédek visszatérő motívuma volt a magyarok és azeriek „távoli” rokonsága. Több mint egy ezredévvel ezelőtt őseink „lóháton” távoztak az egykori Levédiából mostani szülőhazájukba – mondotta Tőkés László –, most viszont, eleik nyomában járva, ők „repülőgépen” tértek vissza a valamikori őshazájuk kaukázusi régiójába.
   A Keleti Partnerség országainak ügyében illetékes európai alelnök – egyebek mellett – kitért arra, hogy néhány héttel ezelőtt Brüsszelben volt házigazdája annak a közmeghallgatásnak, melyet az örmény megszállás alatt álló Hegyi Karabakhból elűzött azeri menekültek mostoha sorsáról tartottak. Ezzel együtt az Azeri Köztársaság önállósulását megelőző, az – 1990-béli – ún. Fekete Januárról is együttérzéssel emlékezett meg, amikor is a bevonuló orosz csapatok vérfürdőt rendeztek a békésen tüntető azeriek ellen. Erdélyi képviselőnk az Európai Parlament azon törekvéséről is szólt, hogy a sokat szenvedett azeri és örmény nép között fennálló háborús konfliktusok és feszültségek békés úton rendeződjenek.
   Megnyitóbeszédének befejezéseképpen Tőkés László Isten Igéjének szavaival fejezte ki jókívánságait Csutora Zsolt nagykövetnek: „Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselővé tőn az Ő házanépén…?” (Lk. 12,42) A hűséges „sáfárság” a hivatása valamennyi elkötelezett vezetőnek és közéleti szolgálattévőnek – mondotta a püspök.
   A látogatás második napján több esemény zajlott párhuzamosan. A délelőtt folyamán azeri és magyarországi üzletemberek fórumára került sor a Bakui Business Centerben. A fórum folytatásaképpen Olajos Péter, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkár-helyettese és Tőkés László EP-alelnök energetikai konzultációkon vett részt a Niyazi Szafarov azeri gazdaságfejlesztési miniszterhelyettes, valamint a Gulmammad Javadov ipari és energetikai miniszterhelyettes vezette küldöttségekkel.
   Olajos Péter a magyarság keleti gyökereiről szólva, őszinte elismerését fejezte ki a bámulatos fejlődést felmutató „azeri csoda” iránt. A magyar EU-Elnökség gazdasági stratégiája összefüggésében ugyanakkor országunk teljes támogatásáról biztosította Azerbajdzsán európai integrációs törekvéseit.
   Tőkés László a megbeszélések alkalmával felidézte az AGRI-földgázegyezmény Orbán Viktor miniszterelnök és Traian Băsescu államelnök általi, tavaly szeptemberi aláírását. A magyar és a román nemzeti érdekek együttes képviseletét hangsúlyozva, ezzel együtt a kisebbségi kérdések békés rendezésének a fontosságára is kitért, magyar–román és azeri–örmény vonatkozásban egyaránt.
   Koradélután, Nemes Csaba európai parlamenti tanácsadója kíséretében Tőkés László az Azeri Parlamentben tett látogatást, ahol Valeh Alaszgarov alelnökkel, az EU–Azerbajdzsáni Együttműködési Bizottság társelnökével folytatott megbeszélést.
   Az azeri parlamenti alelnök erőteljes kritikával illette az Európai Parlament országával szembeni politikai magatartását, a valóságos problémák gyakori megkerülését és az üres protokollarizmust illetően. Az illetékes európai bizottsági képviselők nagyfokú ignoranciája és a kétoldalú tárgyalások alacsony hatékonysága miatt sokkal találóbb volna, hogyha az „Együttműködési Bizottságot” „Csevegő Klubnak” neveznénk el – mondotta az alelnök, kifejezve egyúttal az azeri fél határozott szándékát az érdemi együttműködés iránt.
   A magyar küldöttség látogatása február 25-én este ünnepi hangversennyel végződött, magas rangú azeri közméltóságok és a Németh Zsolt államtitkár vezette küldöttség, valamint Tőkés László EP-alelnök részvételével. A Liszt Ferenc Emlékév alkalmából Csutora Zsolt nagykövet mondott ünnepi beszédet. A bakui Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Rauf Abdullayev karmester vezényelte, világhírű zeneszerzőnk zongoraversenyeit pedig Murad Hüszeynov azeri, valamint Farkas Zsolt – erdélyi származású – magyarországi zongoraművészek közreműködésével adták elő.

   Baku, 2011. február 27.
 
 


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010