2019. október 7. hétfő
Send this article Print this article

Tájékoztatás egy dési eszmecseréről

2019. október 4-én Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke egykori gyülekezetében, Désen tett látogatást Szász József, a helybéli római katolikus plébánia gondnoka, valamint a Dési Civil Műhely meghívására.A dési magyar oktatásügy tárgyában rendezett megbeszélésre a Bonaventúra Szórványkollégium épületében került sor. A plébánia, illetve Benkő Attila Ferenc-rendi plébános képviseletében jelen lévő gondnok mellett a találkozón – másokkal együtt – részt vettek még Gózner Károly, a civil műhely elnöke, Szilágyi Róbert református lelkipásztor, Kovrig Annamária, az RMDSZ városi szervezetének elnöke, önkormányzati képviselő és Kalapáti Jolán ny. magyartanár.

A vészesen megfogyatkozott dési magyarság legfőbb gondja az elerőtelenedett anyanyelvű oktatás fenntartása és megújítása. Ennek céljából készült el az a stratégiai tervezet (projekt), amely a Páduai Szent Antal Plébánia nagylelkű felajánlásával élve, az annak tulajdonába visszakerült volt Katolikus Fiú- és Leányiskola felújítandó és kibővítendő főtéri épületében helyezné el és vonná össze a város két vegyes tannyelvű iskolájában működő elemi, általános és középiskolai magyar tagozatokat, illetve osztályokat. Megjegyzésre méltó, hogy ezen nagyralátó terv nem csupán a román tagozatokon szétszóródott magyar gyermekeket, hanem a környékbeli falvak magyar diákjait is a létrejövő új magyar iskolában gyűjtené össze – egyebek mellett – a már működő szórványkollégiumi, valamint iskolabuszprogram igénybevételével. „A folytatás-újrakezdés reményében bízva szeretnénk megvalósítani azt, ami Désen és környékén a magyarság túlélését jelenthetné, hiszen nem mondtunk le arról, hogy ebben a nagy múltú városban legyen még magyar jövő” – olvashatjuk az iskolaalapítók szándéknyilatkozatában.

Tudnivaló, hogy a terv megvalósítását Jakubinyi György gyulafehérvári érsek is támogatja, aki személyes levelében fordult ez ügyben a magyar kormányhoz, anyagi támogatást kérve az iskolaépület felújításához.

Tőkés László részletekbe menően tájékozódott az iskolai terveket illetően, és – lehetőségei mértékében – szintén támogatásáról biztosította volt gyülekezetének magyar közösségét, közbenjárását ígérve a létfontosságú terv megvalósításához.

  www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010