2019. június 27. csütörtök
Send this article Print this article

Részvétnyilvánítás

Csapó Endre azon külföldre szakadt nagy személyiségeink egyike volt, aki Ausztráliában kontinentális rangra emelte magyarságunkat, sőt az ausztráliai Magyar Élet hasábjain végzett értő és érző, szakmailag magas szintű szolgálatával, illetve írásművészetével nemcsak második hazája magyar közösségének megmaradásához járult hozzá, hanem egész diaszpórában élő népünk számára érvényes üzenetet fogalmazott meg.Profetikus mélységben fogant esszéi a szülőhazában maradt nemzettársai számára is útmutatásul szolgáltak.
Szívbéli jó érzéssel idézem fel Vele való találkozásaim és levélváltásaim emlékét. Családja tagjainak, a Magyar Élet munkatársainak, szerkesztőségének és ausztráliai magyar Testvéreimnek őszinte részvétemet fejezem ki a magam és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében. Ne csak olvasói, hanem meghallgatói legyünk művének, és követői az Ő példájának!
 
Brüsszel, 2019. június 27.
 
 Tőkés László


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010