2019. november 18. hétfő
Send this article Print this article

NYILATKOZAT az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács politikai álláspontjáról a romániai választások viszonylatában

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács október végi küldöttgyűlése által megválasztott elnökség az ott elfogadott határozatok értelmében továbbra is legfőbb célkitűzésének tartja az erdélyi magyarság közösségi önrendelkezésének a megvalósítását.Száz évvel a trianoni impériumváltozást követően, valamint harminc évvel a demokratikus rendszerváltozás kezdete után magyar sorskérdéseink megoldásának kulcsát abban látjuk, hogy sorsunk alakítását a saját kezünkbe vegyük.
Az államelnöki választási kampányban az RMDSZ jelöltjének központi jelszava a „respekt”, vagyis a tisztelet volt. Ez a tisztelet azonban aligha várható el a román államtól és politikai osztálytól, hogyha az RMDSZ pártvezetősége éppen saját magyar választópolgáraival és társszervezeteivel szemben nem gyakorolja. Hangzatos, de üres jelszó a „respekt”, hogyha nem töltjük meg tényleges tartalommal, mely a kivívott jogokban és az elért eredményekben ölthet testet.
Küldöttgyűlésünk megfogalmazása szerint a román állam – a kormány, a törvényhozás és az igazságszolgáltatás – azáltal tanúsíthat kellő tiszteletet országunk magyar nemzeti közössége és polgárai iránt, hogyha:
–      biztosítja emberi és közösségi önrendelkezési jogainkat, politikai programjainkba foglalt, több szintű autonómiánkat, ennek részeképpen pedig Székelyföld területi autonómiáját;
–      véget vet az állampolitikai rangra emelt intézményes magyarellenességnek;
–      orvosolja fennálló jogsérelmeinket – példának okáért – anyanyelvünk és nemzeti jelképeink használata tekintetében, elbitorolt tulajdonaink maradéktalan visszaszolgáltatásával, politikai foglyaink feltétel nélküli szabadon bocsátásával, valamint az úzvölgyi katonai temető esetében;
–      az oktatásügyi autonómia jegyében biztosítja a magyar nyelvű oktatást az óvodától az egyetemig, eredeti formájában állítva helyre tanügyi intézményeinket, köztük a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet;
–      intézményes módon, törvény által biztosítja a csángó magyarok nemzeti önazonosságukhoz való jogát.
A felsorolás közelről sem teljes. Megnevezett és további közösségi gondjainknak a megvitatása és közmegegyezés útján való megoldása céljából kezdeményezzük a magyar politikai pártok és szervezetek, a polgári és az egyházi közélet közötti új egység létrehozását és az erre irányuló társadalmi párbeszédet, ezzel együtt pedig egy régóta esedékes, országos román–magyar kerekasztal összehívását, a demokratikus képviselet és párbeszéd elve alapján.
Sajnálatosnak és elhibázottnak tartjuk, hogy az RMDSZ elnökválasztási kampánya éppen a felsorolt főbenjáró magyar közösségi ügyeket és követeléseket negligálta és ignorálta, és könnyű fajsúlyú, tetszetős politikai frazeológiával helyettesítette azokat. Magatartását súlyosbítja az a körülmény, hogy minekutána évekig feltétel nélkül kiszolgálta a posztkommunista balliberális katasztrófakormányt, ugyanebbe a hibába esik a helyébe lépő nacionalista-liberális kormány önfeladó támogatása által. Együttműködési partnerséget vállal bármely politikai színű román többségi kormányzattal, miközben saját – lehetséges – természetes magyar partnereivel a párbeszédet és az együttműködést megtagadja.
Az RMDSZ elnökjelöltje által elért választási eredmény – a hangzatos sikerpropagandával ellentétben – nem erdélyi magyar közösségünk erejét mutatja fel, hanem félrevezető módon kizárólag az RMDSZ politikai pozícióját hivatott erősíteni és egészében véve elhibázott politikai irányvonalát igazolni.
Joggal vetik a román pártok jelöltjeinek szemére, hogy semmi érdemi üzenetük nem volt a magyar választópolgárok felé. Ennél is szomorúbb azonban, hogy az RMDSZ is semmitmondó üzeneteivel tartotta távol a szavazóurnáktól magyarságunk választásra jogosult tagjainak mintegy kétharmadát, nevezetesen az országos szavazási rangsor végén kullogó magyar, székely többségű megyéket.
Az előttünk álló helyhatósági és parlamenti választásokra nézve gyökeres változásokra van szükség a magyar politikai és közéletben. Az EMNT és az Erdélyi Magyar Néppárt készen áll, hogy cselekvő módon kivegye a részét ebből.
 
Nagyvárad, 2019. november 14.
 
                                                                              Tőkés László
                                                                            az EMNT elnöke 

hírek

2020. január 17. péntek
Beszéd az új évi fogadáson

2020. január 17. péntek
Kerekasztal-beszélgetés: milyennek látjuk a romániai forradalmat 30 évvel később?

2020. január 12. vasárnap
Trianon és Temesvár évfordulóinak kettősségében tekintve hátra és előre

2020. január 1. szerda
BÚÉK!

2019. december 31. kedd
Románok közt egy európai

2019. december 28. szombat
Harminc év után újra Menyőben

2019. december 26. csütörtök
30 év után újra Menyőben

2019. december 24. kedd
Áldott karácsonyt!

2019. december 23. hétfő
Hálát adva a megtapasztalt szabadításokért

2019. december 20. péntek
Temesvár forradalma Nagyváradon

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010