2008. december 10. szerda
Send this article Print this article

Hans-Gert Pöttering megnyitó beszéde

Tisztelt Tőkés László Püspök úr, tisztelt Kiss-Rigó István püspök úr, tisztelt Kollégák, Hölgyeim és Uraim!

Az imént rájöttem, hogy Isten minden nyelven beszél, de ma kiemelten magyarul. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma, e csodálatos kiállítás megnyitóján szólhatok Önökhöz. Gratulálok és megköszönöm kollégámnak, Tőkés László püspöknek, hogy az Európai Parlamentbe hozta ezt a kiállítást. A valódi európai művészet és lelkiség számos kiemelkedő példája, amelyet ma itt megtekinthetünk, Európa egy olyan régiójából érkezett, a Partiumból, amelynek népe évszázadokon át harcolt a vallási és személyi szabadságáért





Külön köszönöm Tőkés László püspöknek, hogy a Dalai Lámát is említette, aki egy buddhista vezető. Úgy gondolom, nekünk, keresztényeknek minden vallási meggyőződés védelmében kötelességünk kiállni, hiszen az minden ember méltóságához hozzátartozik. Mindenkinek joga van saját hitéhez – nekünk azt védelmeznünk kell. Ez a Biblia-kiállítás, karácsony előtt néhány héttel, kiválóan alkalmas arra, hogy a kiállított könyvek által emlékeztessen bennünket az Európai Parlamentben a Könyvek Könyvének példamutató értékére.

Mi, az Európai Parlamentben a mindennapi munkában hosszú és bonyolult szövegeket fogalmazunk, különböző megfogalmazásokkal küszködünk, körültekintően mérlegeljük a szavakat. Óriási kihívásokkal szembesülünk, és fontos döntéseket kell hoznunk a jövő érdekében. Igen gyakran megfeledkezünk azonban arról, hogy Európai Uniós munkánkra nézve is számtalan mély igazság rejlik a Bibliában.

Európát nem lehet megérteni keresztény gyökerei nélkül. Partium ennek a változtathatatlan igazságnak élő példája. Élő példája annak is, hogy a világot Krisztus szellemében kell formálni, ahogyan ezt XVI. Benedek pápa is leszögezte. Nagyon köszönöm Tőkés László püspöknek, hogy beszédében II. János Pál pápáról is megemlékezett, hiszen nélküle ma nem lehetnénk itt, együtt. II. János Pál pápa arra biztatta a lengyeleket, hogy ne féljenek, és ilyenképpen indulhatott el a Szoldaritás szabadság-mozgalom. Ugyanígy tett Ön is, Tőkés László püspök úr, amikor küzdött saját országában az ellen a rendszer ellen küzdött, amely Németország keleti részében is létezett.
Mi, keresztények és azok is, akik nem hisznek, összefogunk itt, Brüsszelben.
Keresztény hitünk ereje formálta kontinensünk arculatát.

Isten a saját képére teremtette az embert – ezért is védenünk kell minden ember méltóságát. Ebben a szellemben védjük mi is politikánkban az emberek elvitathatatlan jogát a méltósághoz. Semmilyen más vallás vagy spirituális erő nem hagyott ránk ilyen erős hagyatékot, olyan örökséget, amely felszabadít és egyben kötelez is bennünket.

Nekünk, keresztényeknek, tovább kell dolgoznunk Európa egységén az ökuménia jegyében. Ezt az egységet Európa egyesülése révén érhetjük el, még akkor is, ha mindez csak nagy erőfeszítések árán sikerülhet.

Európa jövője a keresztény gyökereken alapszik, amelyeknek letéteményesei vagyunk. Ebből az európai identitásunkból fakadó hivatásunkat kell teljesítenünk, függetlenül attól, hogy katolikusok, protestánsok, anglikánok, ortodoxok vagy más valláshoz tartozók vagyunk. Keresztény gyökereink nagyon erősek, és kötelességünk azokat védelmezni.

Ne a világot kritizáljuk, hogy milyen rossz lett – rajtunk áll, a mi hozzájárulásunkra van szükség, hogy jobbá tegyük.

Mi kitartunk elkötelezettségünk mellett, ezért a legjobb úton haladunk közös Európánk jobb jövője irányába.

Ebben az értelemben újból szeretném megköszönni Tőkés László püspöknek az erőfeszítéseit, és hozzájárulását az emberek szabadságának kivívásához saját országában és összeurópai viszonylatban.



www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010