2020. november 22. vasárnap
Send this article Print this article

Főhajtás Halzl József műve és emléke előtt

A nagyváradi székhelyű Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriuma szomorú szívvel értesült dr. Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének elhunytáról. Személyében nemcsak az alapítványunk által létrehozott Partiumi Keresztény Egyetem, de egész felekezeti oktatásunk jótevőjét, mindenkori támogatóját veszítette el.A rendszerváltozás után Halzl József példamutató módon állt a közjó szolgálatába, nagy-nagy ügyszeretettel támogatta a határon túli nemzetrészeket identitásuk megőrzésében. A Rákóczi Szövetség alapító elnökeként 1990–2018 között hatalmas szolgálatot tehetett és tett azokért a közösségekért, amelyek a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken és Kárpátalján az anyanyelvi oktatás újraindításáért, majd megerősítéséért küzdöttek. Mi, váradiak, külön is hálásak lehetünk a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium újraindulása érdekében nyújtott támogatásáért. A kezdetben „hajléktalanul” vergődő iskolánk saját épülethez juttatásában döntő szerepet játszott. Halzl József annak a nemzedéknek a tagjaként élt és munkálkodott, amelyik még ismerte, megélte a felekezeti oktatás nemzetmegtartó erejét. A 90-es évektől kezdve – többek között – ezért sietett az újraindított erdélyi-partiumi felekezeti iskolák segítségére, ezért segítette az egyházunk által alapított Sulyok István Református Főiskolát, majd a Partiumi Keresztény Egyetemet.
Az Illyés Közalapítvány elnökeként nagyvonalúan segített abban, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület létrehozza a nagyváradi Illyés Gyula Könyvesboltot.
Kezdeményezője volt több olyan, azóta a Rákóczi Szövetség szervezésében rendszeressé vált magyarországi ifjúsági és oktatási jellegű rendezvénynek, amelyen rendszeresen nagy számban vesznek részt a szomszédos országokban élő magyar diákok és pedagógusok. Ezen rendezvények sorában kiemelkedik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcnak emléket állító budapesti „zarándoklat”, amely a külhoni magyar ifjúság bevonásával építi határtalan nemzeti közösségünket.
A Rákóczi Szövetség legnevezetesebb nemzeti programja a külhoni magyar gyermekek anyanyelvű oktatásának hathatós támogatása. Gyermekeink beiskolázásának Kárpát-medencei alapítványi rendszere nemcsak a magyar szórványvilágra, hanem – többek között – Bihar megyére, Nagyváradra is kiterjed.
Egységes nemzetben gondolkodó emberként Halzl József alapelve mindig a közösségek támogatása volt, és ez az alapelve párosult a gyakorlatias precizitást szerető mérnöki szemléletével. Mindig tudta, hol és hogyan lehet a leghatékonyabban segíteni. Végigfutva életrajzi adatain, megkapó az a párhuzam, amely az egyéni szakmai pályafutása és közéleti, nemzetépítő tevékenysége között mutatkozik. Halzl József ezáltal válhatott sokunk számára időtálló példaképpé, a nemzetet egyesítő II. Rákóczi Ferenc fejedelem eszmei örökségének megtestesítőjévé.
 
Nagyvárad, 2020. november 19.
 
 
 
Tőkés László                                               Tolnay István
elnök                                                            alelnök 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010