2020. február 26. szerda
Send this article Print this article

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének levele szolgatársaihoz

Tőkés László EMNT-elnök, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke az alábbi körlevélben fordult szolgatársaihoz.Nagytiszteletű
Lelkészi Hivatalnak
               Székhelyén
 
 
 
Kedves Szolgatársam! Tisztelt Elnökség!
 
 
Utolsó időszakába érkezett az az aláírásgyűjtő akció, mely a Székely Nemzeti Tanács által indított, a történelmi régiókról szóló európai polgári kezdeményezés érvényre juttatásához szükséges egymilliónyi aláírást hivatott összegyűjteni az Európai Unió hét tagországából.
A nemes ügy támogatása céljából ez alkalommal sikerült összefogniuk az erdélyi magyar pártoknak és szervezeteknek. Egyházaink is pártfogolják a kezdeményezést.
Két és fél hónappal a határidő lejárta előtt ezúton keressük meg gyülekezeteinket, hogy – ha még nem tették volna meg – kapcsolódjanak be az aláírásgyűjtésbe. Meggyőződésem, hogy az aláírók csatlakozása Istennek tetsző cselekménynek számít, az európai kisebbségi régiók, illetve magyarságunk, Székelyföld, Partium (stb.) javára.
Támogatásukat és részvételüket kérve és megköszönve, tisztelettel és szeretettel küldöm testvéri üdvözletemet:
 
Nagyvárad, 2020. február 21.
 
                                                                                       Tőkés László
                                                                                            elnök
 
 
    


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010