2019. június 1. szombat
Send this article Print this article

A székelyföldi politikai foglyokért imádkoztak Csíkszeredában

Ökumenikus istentiszteletet tartottak pénteken a csíkszeredai református templomban, felhívva a figyelmet arra, hogy Beke István és Szőcs Zoltán politikai foglyok ügye mindmáig rendezetlen. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett eseményt követően levélben fordultak Ferenc pápához, közbenjárását kérve az ügy rendezésében.A történelmi magyar egyházak képviselőivel közösen imádkoztak Beke István és Szőcs Zoltán politikai foglyok szabadon engedéséért, az ökumenikus imaalkalmon pedig Szabó László unitárius lelkész, a Gondviselés Segélyszervezet elnöke tartotta a prédikációt, mely során rámutatott: a megalázott, igazságtalanul fogvatartott emberekért imádkoznak, Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak pedig sok erőt kívánt szenvedéseik elviseléséhez, valamint hangsúlyozta, hogy a közösségnek soha nem szabad megfeledkeznie a jogtalanul bebörtönzöttekről. Szatmári Szilárd házigazdaként és református lelkészként szólt a megjelentekhez, aki azt hangsúlyozta, hogy Beke István és Szőcs Zoltán ügye azért kiemelten súlyos, mert hasonló bármikor, bárkivel megtörténhet a mai Romániában. Csapai Árpád Szilárd római katolikus egyetemi lelkész Tamás József püspök nevében is szólt az egybegyűltekhez, kihangsúlyozva: a két bebörtönzött legnagyobb bűne, hogy hazájukat szenvedélyesen szerették, s bár a jog eszközeivel már igencsak keveset lehet tenni az igazság helyreállításáért, az ima ereje korlátlan lehetőségeket kínál. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke szintén felhívta a jelenlévők figyelmét az ügy visszásságaira, valamint a bebörtönzötteket ért súlyos igazságtalanságokra, majd kijelentette: továbbra is támogatják a két székely fiatalembert és családjaikat, jogi és anyagi segítséget is nyújtva nekik.
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke rámutatott: az ökumenikus imaalkalommal a Csíksomlyóra látogató Ferenc pápa, a nagyvilág és Isten elé kívánják terjeszteni a jogtalanul fogvatartottak ügyét. Az európai parlamenti képviselő ismertette az Őszentségéhez címzett levél tartalmát, melyben rámutatnak: az erdélyi magyar nemzeti közösség történelmi egyházainak a tagjai és képviselői – katolikusok, reformátusok, evangélikusok és unitáriusok – rendhagyó ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze Csíkszeredában, azzal a céllal, hogy Isten igéjének hirdetésével és közös imádságban hívják fel az egyházfő és a nemzetközi közvélemény figyelmét az ártatlanul bebörtönzött székely magyar közéleti vezetők sorsára, és irántuk, valamint kisgyermekes családjaik iránti testvéri szolidaritásukat kifejezésre juttatva emeljék fel szavukat fogságból való szabadon bocsátásuk érdekében. A jelenlévők által elfogadott és jegyzett levélben Isten iránti hálaadással, kiváló tisztelettel és szívbéli szeretettel köszöntötték Őszentségét a hagyományos vallási tolerancia földjén, Erdélyben, ahol a történelem során a pápa első ízben tesz látogatást. „Itt élő hívei és tisztelői számára nagy elégtétel, hogy áldott emlékű elődje, Szent II. János Pál pápa 1999-ben, politikai okokból meghiúsult erdélyi látogatásának mintegy a jóvátételeképpen, Őszentséged végre közénk is eljön, és túlnyomó többségükben Erdély földjén élő római katolikus és görögkatolikus – magyar és román – híveit is felkeresi. Egyházaink testvéri, ökumenikus közösségében valamennyien örömmel üdvözöljük körünkben” – áll a levélben. „A már előzőleg boldoggá avatott magyar katolikus püspökök nyomán sorra kerülő román főpapok kanonizációja, valamint Erdély kimagasló lelki vezetőjének, Márton Áron néhai gyulafehérvári püspöknek az előkészületben lévő boldoggá avatása egyként azt az üzenetet hordozza, hogy Őszentséged és a Vatikán szívügyének tekinti az ateista-kommunista diktatúra idején Krisztusért és hitéért szenvedő és nem egyszer mártíriumot vállaló hitvalló egyház ügyét, valamint az üldözöttek és áldozatok esetében szükséges igazság- és jóvátételt. Ennek tudatában hívjuk fel Őszentséged szíves figyelmét arra a hátrányos megkülönböztetésre, mindazokra a jogsérelmekre, amelyek kisebbségi magyar egyházainkat, valamint romániai magyar közösségünket, tagjaikat és intézményeinket három évtizeddel a nacionálkommunista diktatúra bukása után is, mindmáig sújtják” – fogalmaznak a levél aláírói. A Ferenc pápához eljuttatott dokumentumban rámutattak: az Európai Unió az utóbbi időben sorozatosan elmarasztalta Romániát a jogállamiság és az európai értékek terén fennálló aggasztó helyzet miatt, s ide tartozik a Romániában élő másfél milliós kisebbségi magyarság, ennek részeképpen pedig a székelység jogfosztásának kérdése is, az országosan érvényesülő, rendszerszintű magyarellenességnek pedig egyik kirívó példája a koncepciós perben elítélt székely politikai foglyok esete. „Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt általuk el nem követett cselekedetért, jogilag teljesen megalapozatlanul, terrorizmus vádjával ítélték öt-öt esztendei börtönre. Egyetlen bűnük a magyarságuk. Vádiratuk az egész erdélyi magyar, székely közösséget inkriminálja, és tulajdonképpen ennek megfélemlítésére, jogvédő küzdelmének az elfojtására szolgál” – áll a dokumentumban, melyben arra kérik Őszentségét, hogy járjon közben Románia kormányánál és államelnökénél, hogy az ország egyenrangú és egyenjogú polgáraiként, félelem nélkül és békességben élhess szülőföldjén az erdélyi magyar közösség.
A Ferenc pápához címzett levelet a jelenlévők kézfelnyújtással fogadták el, az esemény pedig a székely és a magyar himnusz eléneklésével zárult – közölte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010