2019. október 10. csütörtök
Send this article Print this article

A Partiumi Keresztény Egyetem gólyatáborában

Sokéves hagyománya van a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete által szervezett gólyatábornak. A helyszín is évek óta ugyanaz: a Református Ifjúsági Központ a festői szépségű bihari Sólyomkőn (románul Șinteu, szlovákul Nová Huta). Jó alkalom arra, hogy az I. éves hallgatók – még az egyetemi év megnyitása előtt – találkozzanak, ismerkedjenek egymással.Tőkés László, a Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumának elnöke, Tolnay István alelnök és Pintér István ügyvezető társaságában szeptember 28-án látogatást tett a gólyatáborban. Az előző évekhez képest megnövekedett létszámú „táborlakó” előtt a püspök igei bevezetője után felidézte az erdélyi magyar nyelvű egyetemek küzdelmes múltját, kiemelten azt az eseménysort, amely 1919-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemnek az új román hatalom által való önkényes elfoglalásához vezetett. Az első világháború utáni impériumváltás nehéz helyzetbe hozta – majdhogynem felszámolta – a magyar nyelvű felsőoktatást Erdélyben. Az azután következő évtizedekben, majd a kommunizmus idején folytatódott a magyar oktatás elsorvasztása, és az 1989-es rendszerváltozás után mindent elölről kellett kezdeni.

Tolnay István kiemelte, hogy a történelem – sajnos – megismételte önmagát: a ’90-es években ugyanolyan ádáz küzdelmet kellett folytatni a magyar nyelvű felsőoktatásért. Akkor is az egyház tette meg a döntő lépést, létrehozva a Sulyok István Református Főiskolát, az önálló magyar nyelvű egyetem jogelődjét. Azt, hogy ma sokkal jobb körülmények között tanulhatnak a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói, azt a magyar kormányzat támogatásának köszönhető. Arra biztatta a diákokat, Tőkés Lászlóval teljes egyetértésben, hogy a szorgalmatos tanulással megszerzett tudásukat itthon, szülőföldjükön hasznosítsák. A Partiumnak, Erdélynek, Székelyföldnek szüksége van a kiművelt emberfők sokaságára.

Pintér István a fenntartó alapítvány nevében sok sikert kívánt az első éves hallgatóknak. www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010