2017. április 16. vasárnap
Send this article Print this article

A közösségvállalás szent ünnepén

Tőkés László európai parlamenti képviselő ebben az évben is ellátogatott a húsvéti örömüzenettel egy kisközösségbe. Még a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökeként honosította meg, hogy minden húsvét és karácsony előtt felkeres egy hátrányos helyzetű magyar közösséget.Tavaly húsvétkor a tenkei református idősotthonba, míg karácsonykor a bélfenyéri szórványba látogatott el.
Ebben az esztendőben a nagyváradi Szent Márton Idősotthont kereste fel az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, néhány munkatársával együtt. A római katolikus egyház által fentartott váradszőllősi szociális otthonban, ahol jelenleg harminc idős személyt gondoznak, nagy szeretettel fogadták a püspököt, aki Lukács evangéliumából az emmausi úton haladó két tanítvány történetét olvasta fel. Jézus melléjük szegődött útitársnak, de azok nem imserték fel őt. Tőkés László felhívta a figyelmet arra, hogy Isten fia mindenkivel, minden helyzetben ott van. A csüggedőkkel, betegekkel, rászorulókkal is közösséget vállal, nekünk csak az a feladatunk, hogy mindig felismerjük, megismerjük az Úr gondoskodó szeretetét, jelenlétét. A gondoskodó szeretet legnagyobb ünnepköre a húsvéti ünnepkör, hiszen Jézus Krisztus nagypénteki áldozata a legnagyobb szeretet, ami valaha volt és lesz a földön.
A rövid igei köszöntő után az idősotthon lakói és a vendégek, a bentlakók kérésére, több egyházi éneket is elénekeltek. Az egyik 85 éves gondozott egy saját, megható kis verssel köszönte meg a látogatást.
 

 
Tőkés László a lelkipásztori áldásmondás után húsvéti üdvözlőlapot osztott szét a jelen lévők között, ezek mellett több ládányi gyümölcsöt és minden gondozottnak egy kis húsvéti édességcsomagot is átadott rövid látogatása végén. Az ajándékcsomagokat a képviselői parlamenti iroda és a Magyar Polgári Egyesület állította össze. Az iroda vezetője, Orbán Mihály és az egyesület elnöke, Nagy József Barna el is kísérték a püspököt az öregotthonba. A sok szembe könnyeket előcsaló találkozás végén a gondozottak és a látogatók áldott húsvéti ünnepet kívántak egymásnak.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010