2017. május 10. szerda
Send this article Print this article

Tárgyalás az EU–Örményország kapcsolatokról

2017. május 10-én az Európai Parlament brüsszeli székhelyén Tőkés László képviselő, az EP Örményországért felelős néppárti jelentéstévője találkozott az Európai Külügyi Szolgálatnak a dél-kaukázusi országért felelős igazgatójával. Luc Devigne (a fotón középen), aki egyébként az EKSZ-ben Oroszországgal, Közép-Ázsiával, a Keletei Partnerséggel és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ – OSCE) fenntartott kapcsolatokért is felel, az EU és az Örmény Köztársaság közötti együttműködés jelenlegi állásáról számolt be.Mint ismeretes, 2013 őszén az ország az orosz érdekeltségű Eurázsiai Gazdasági Unióhoz csatlakozott, és ezzel az Európai Unióhoz való közeledését és egészében az ország európai jövőjét komoly veszélybe sodorta. Az EU-val folytatott mélyreható és átfogó, a szabadkereskedelmi térségekre is kiterjedő társulási megállapodási tárgyalásokat felfüggesztették, és a már egyébként jól előkészített előcsatlakozási szerződés aláírása elmaradt. Ennek ellenére, 2015 decemberében a kétoldalú párbeszédet újraindították, és közel másfél esztendeig tartó tárgyalásokat követően idén februárban a két félnek sikerült megállapodásra jutnia. Az ún. Átfogó és Megerősített Partnerségi Megegyezést (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement – CEPA) várhatóan ez év novemberében, a Keleti Partnerség csúcstalálkozója keretében írják majd alá.
Devigne igazgató hangsúlyozta, hogy Örményország fontos partnere az Uniónak. Éppen ezért, a felülvizsgált európai szomszédságpolitika és a Keleti Partnerség tágabb keretében az új megállapodás fontos eredményként értékelhető. Elmondta, hogy a tárgyalások során áttekintették a kaukázusi országban nemrég bevezetett politikai, gazdasági és szociális reformokat, és nyugtázták az ezek végrehajtásában elért eredményeket. Ugyanakkor arra is buzdították Jerevánt, hogy a reformok ütemét bizonyos területeken gyorsítsa fel. A kétoldalú kapcsolatok csakis az EU alapértékeinek tiszteletben tartása szellemében fejlődhetnek tovább, emelte ki Devigne, különös tekintettel az országnak az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz való csatlakozására, illetve a csatlakozásnak az ország nemzetközi kapcsolataira való kihatásokra. „Mindazonáltal mindkét fél pragmatikusan és építő módon viszonyult egymáshoz. Ez biztató jel a jövőre nézve” – zárta beszámolóját.
Tőkés László a mag során külön kiemelte, hogy bár 2013-ban Jereván európai jövőjétől eltávolodni látszott, a keresztény Örményország az Európai Uniónak valóban fontos partnere kell maradjon. Képviselőnk az Európai Parlament, ezen belül pedig a magyar néppárti delegáció támogatásáról biztosította a Külügyi Szolgálat illetékesét. Hangsúlyozta viszont, hogy azegészséges kétoldalú kapcsolatok érdekében a parlament az eddigieknél rendszeresebb és alaposabb tájékoztatást igényel a megállapodás tartalmáról. Továbbá azt is elmondta, hogy a Hegyi-Karabah miatti konfliktus rendezésének kilátásaival is foglalkozni kell. A konfliktus békés rendezése az EP-nek továbbra is kiemelt célja, illetve Európának érdeke. Viszont nem szabad engedni, hogy az érintett felek – Örményország és Azerbajdzsán – a konfliktust az Unióval fenntartott kapcsolataik tárgyalása során politikai eszközként, egymás ellen használják fel, és ezáltal a regionális feszültséget az eddigieknél is tovább fokozzák.
Az EP Külügyi Bizottsága (AFET) szervezésében Tőkés László egy többpárti küldöttség tagjaként május 21. és 26. között a dél- kaukázusi országokban (Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország) tesz látogatást.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010