2023. december 25. hétfő
Send this article Print this article

Rendhagyó évfordulós történelemóra

A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskolában szervezett december 20-án rendhagyó, közös történelemórát a nyolcadikosok számára a tanintézet szaktanára, Csorba Krisztián, a romániai forradalom és rendszerváltozás 34. évfordulóján, az akkori események egyik kulcsszereplőjét, Tőkés Lászlót hívva meg „tanúskodni”.A kommunista diktatúrával és az azzal együttműködő egyházi vezetéssel szembeszálló egykori temesvári lelkipásztort, későbbi püspököt az iskola igazgatója, Tăut Eliza történelem-földrajz szakos tanár fogadta és mutatta be a sportteremben összegyűlt tanulóknak, kollégájával együtt röviden vázolva a régi rendszert már csak hallomásból ismerő fiataloknak, hogy mi is volt 1989 előtt Romániában.Tőkés László, akinek védelmében kiálltak a temesvári polgárok azon a december 15-i napon és azt követően, a népfölkelésbe torkolló ellenállást megelőző eseményekről beszélt közvetlen és személyes hangon, több olyan emlékét is felidézve, amelyekre ma is borzongva gondol vissza. Kérdésre válaszolva tette világossá: akkor minden olyan félelmetesnek, ugyanakkor természetesnek tűnt, mert egyértelművé vált a közakarat: az emberek nem akartak tovább élni abban a rettenetes elnyomó rendszerben, nélkülözésben, sötétségben, bezártságban, amelyhez a mai szabadságunkat viszonyítani sem lehet.
A püspök több családi vonatkozású eseményt és elemet is felidézett, és mesélt a diákoknak arról a szolidaritásról, együttérzésről és elszántságról, ami átfogta és testvéri közösségbe fonta a fellázadt, különböző nemzetiségű, felekezetű, világnézetű temesváriakat. Szintén a tanulók köréből érkezett kérdésre erősített meg: senki sem készült és számított tudatosan arra, hogy napok alatt az egész országot átfogó forradalommá változik a temesváriak fellépése, ami elsöpri a diktatúrát. Ez még akkor is igaz, ha az akkori nemzetközi helyzet már kedvezett valami változásnak. Az más kérdés, hogy 1989. december 22-e, vagyis a diktátorpár elmenekülése után olyan fejlemények következtek be, amelyeket máig kutatnak és vitatnak a politikusok és a történészek, olyannyira, hogy a mai történelemkönyvekben (beleértve a tankönyveket) is különféle, olykor ellentmondásos interpretációk találhatók.
Tőkés László és a jelenlévő két pedagógus abban egyetértettek – és ezt melegen javallották a fiataloknak is –, hogy csak a múlt alapos megismerésével lehet a jelen valóságát értékelni és a jövő kihívásaira felkészülni. A rendhagyó történelemóra ünnepi jókívánságokkal ért véget. 
hírek

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Trianonról és az autonómiáról
TEMESVÁR 31. - Tőkés László, az EMNT elnöke
Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010