2008. október 26. vasárnap
Send this article Print this article

„…nem vagyunk a meghátrálás emberei” – találkozó Kárpátalján

…nem vagyunk a meghátrálás emberei

A kárpátaljai Nagydobronyi Református Egyházközség lelkipásztora, Kolozsy András, valamint a Református Líceum igazgatója, Katona Béla részéről érkezett meghívásnak eleget téve Tőkés László püspök, EP-képviselő 2008. október 25–26-án líceumi csendesnapi konferencián vett részt és tartott előadást az 1989-es romániai forradalom eseményeiről. Ez az alkalom beleillik az idén szeptemberben elkezdődött forradalmi emlékév rendezvénysorozatába. A református templomban, október 25-én, szombaton megtartott konferencián jeles kárpátaljai meghívottak tanácskoztak: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Horkay László ny. püspök, a Nagydobronyi Református Egyházközség lelkésze, Nagy Béla egyházkerületi főgondnok, Héder János lelkészi főjegyző, Balogh Attila, az Ungi Egyházmegye esperese, Seres János máramaros-ugocsai esperes, id. Szántó János, a nagydobronyi egyházközség főgondnoka, Bacskai József főkonzul, Nagy Attila vezetőkonzul, dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferencz Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, Szilvási Zoltán, Nagydobrony polgármestere, Pándy Szekeres Dávid tanügyi referens, id. Katkó László, a nagydobronyi gyermekotthon igazgatója.

A népes gyülekezet előtt megtartott előadáson Tőkés László többek között kiemelte: nagy megtiszteltetésnek érzi ezt a meghívást, amely az együvé tartozást fejezi ki. Ma sokkal nagyobb jelentősége van egy ilyen látogatásnak, mint tíz évvel ezelőtt, egyre inkább szükségünk van a testvériesség érzésének megerősítésére. A magyar–magyar összetartozás mellett fontosnak tartotta hangsúlyozni: Európa népei csak akkor tudnak együttműködni, ha hit által egyesülnek. Éppen ezért fájdalmas, hogy az európai alkotmánytervezetből kihagyják a keresztyén értékeket.

A konferenciát követően a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Kárpátaljai Református Egyház vezetősége megbeszélte azokat a kérdéseket, amelyek nyomasztják az ottani magyarságot. Fontos, hogy az egyes elszakított nemzetrészek problémáit nemzetközi szinten is képviseljük, de nem elég önmagukban megjeleníteni azokat, hanem a közös magyar ügyet Kárpát-medencei, összmagyar összefüggésben kell tárgyalnunk. Ezen eszme mentén Tőkés László EP-képviselő arra vállalkozott, hogy az egész Kárpát-medence magyarságának ügyét képviselje az Európai Parlamentben.

Másnap, október 26-án, vasárnap, a délelőtti istentiszteleten Tőkés László püspök hirdette Isten Igéjét Pál apostol Zsidókhoz írott levelének 10. része 38–39 versei alapján. Elmondta, ez az ige, mely szerint nem vagyunk a meghátrálás emberei, legyen a mi bizonyságtételünk Kárpátalján és itthon, Erdélyben.

Dr. Hermán M. János
, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előadótanácsosa, a Partiumi Keresztény Egyetem tanszékvezető tanára hangsúlyozta: legyen a templom egyben iskola is, gyermekeink nevelésében fontos szerepet kell szánnunk a keresztyén értékek megőrzésének. Istentisztelet után a gyülekezeti imateremben a nagydobronyi presbiterekkel találkozott a partiumi küldöttség. Horkay László püspök felajánlotta a nagydobronyi gyülekezet és az érmihályfalvi gyülekezet közötti testvérgyülekezeti kapcsolat létesítését.

Délután Tőkés László és partiumi küldöttársai a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel találkoztak és folytattak megbeszélést székházuk tanácstermében. Ez a találkozó beleillik azoknak a sorába, melyek rendjén az utóbbi hónapokban európai parlamenti képviselőnk a vajdasági és a felvidéki magyar politikai vezetőket kereste fel.

Tőkés László ez alkalommal is kifejezte abbéli szándékát, hogy az Európai Parlamentben nemcsak az erdélyi, hanem a többi határon túli nemzetrészek érdekeit is egyként képviselje. Ennek kapcsán számolt be a kárpátaljai magyar iskolákat sújtó diszkriminatív ukrán oktatáspolitikával szembeni európai parlamenti megnyilatkozásairól; ugyanakkor pedig felajánlotta, hogy amennyiben erre igény és lehetőség van, szívesen nyit képviselői irodát Kárpátalján.

Kovács Miklós elnök és munkatársai tájékoztatást nyújtottak a tartósan válságos ukrajnai politikai helyzetről, és – egyebek mellett – „legfontosabb nemzeti intézményeinkhez”, vagyis a magyar egyházakhoz fűződő viszonyukról.

Európai képviselőnk ezúttal megismételte Kovács Miklósnak és a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia-Tanács többi tagszervezete vezetőinek szóló meghívását egy brüsszeli útra.

Nagyvárad, 2008. október 27.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010