2024. április 29. hétfő
Send this article Print this article

Dél-afrikai búrok és magyarok érkeztek Erdélybe

Április 28-án az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének nagyváradi hivatalában járt egy dél-afrikaiakból álló delegáció, amelynek tagjai találkoztak és eszmecserét folytattak Tőkés László püspökkel, volt Európai parlamenti képviselővel, az EMNT elnökével. A vendégek április 28. és május 3. között erdélyi és délvidéki körúton fognak ismerkedni a viszonyokkal, hangsúlyosan pedig az ezekben a régiókba élő magyar kisebbséggel. A konzervatívok CPAC Hungary konferenciájáról érkezve álltak meg a Partium fővárosában, útban Kolozsvárra és Székelyföldre.A delegáció négy személyből áll, köztük ketten búr (afrikáner) nemzetiségűek, ketten pedig Dél-Afrikában született és élt, mára már Magyarországon élő és dolgozó magyarok: Ernst Roets az AfriForum nevű emberi jogi szervezet egyik vezetője, ami elsősorban a dél-afrikai fehérek s azon belül is a búrok szolgálatában álló érdekvédelmi-szolidaritási mozgalom; Daniël Maritz tiszteletes az N. P. van Wyk Louw Center egyik vezetője, ami egy ismert afrikáner agytröszt (think tank) a Dél-Afrikai Köztársaságban; Kiss András a pár éve alakult Magyar–Dél-afrikai Baráti Társaság (HSAFA) elnöke; Jeney János kutató, térképész a Magyarságkutató Intézet munkatársaként némi helyismerettel rendelkezve állt a küldöttség élére. Tőkés László püspök mellett korábbi brüsszeli munkatársa, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Szövetség nemzetpolitikai és külügyi kabinetjének vezetője, valamint Dénes László sajtóreferens találkozott velük.A többnyire angol nyelven lefolytatott kölcsönös ismerkedés és tájékoztatás során arról a helyzetről kaptak első kézből képet a vendéglátók, ami az 1994-es dél-afrikai rendszerváltás után kialakult a fekete kontinens legfejlettebb és leggazdagabb államában. Ma már köztudomású, de a nemzetközi politikai színtéren szőnyeg alá söpört tény, hogy az addig a Dél-afrikai Unióban, illetve utódállamában, a Dél-afrikai Köztársaságban alkalmazott apartheid-politika nem szűnt meg, hanem 180 fokos fordulatot vett: a fehér kisebbség addigi szegregációs politikáját felváltotta a fekete többség uralmára alapozott revans. Mint a jogvédők elmondták: ha addig kb. tíz szegregációs törvény alapján kormányozták a hatvanmilliós országot, mostanra több mint háromszáz olyan jogszabály vezettek be, ami hátrányos érinti a fehér kisebbséget (búrok, angolok stb.), sőt kimondottan és agresszívan diszkriminálja őket. Állampolitika rangjára emelkedett a numerus clausus, a vagyonelkobzás, államosítás, földrablás, számos, nálunk a kommunista időkből ismert módszerrel igyekeznek kiszorítani a fehéreket mindenünnen.Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az AfriForum nem csupán a búrok jogaiért száll síkra, hanem minden olyan kisebbség védelmében, amelyet atrocitások érnek Afrikában, ideértve a nem fehér bőrűeket is.
A vendégek elhozták és röviden bemutatták a nemrég megjelent Lődd le a búrt! című könyvet is, aminek az alcíme sokatmondó: „hogyan lett cinkos a dél-afrikai kormányzat a brutális farmergyilkosságokban”. A magyar fordítás alapjául Ernst Roets Kill the boer! című 2018-as kötete szolgált. Megosztották továbbá tapasztalataikat a búrok magánegyetemének létrehozásáról, működtetéséről, anyanyelvük, az afrikaans megőrzésének fontosságáról, nem utolsó sorban pedig a keresztény vallási és kulturális hagyományok éltetésének imperatívuszáról.  
Elhangzott: számos párhuzam fedezhető fel a szülőföldjén idegen impériumok fennhatósága alá került magyarság sorsa és a több száz éve Dél-Afrikában letelepedett, de mára saját, elhagyni nem kívánt hazájában szorongatott búr nemzetközösség helyzete között. A vendéglátók sommáson tájékoztatták a messziről érkezett közösségi vezetőket a romániai magyar kisebbség mai törekvéseiről, jogküzdelméről, felvillantva azokat az együttműködési lehetőségeket, amiket az Európai Unió, illetve a 47 tagállamot tömörítő Európa Tanács adott esetben biztosítani tud azok számára is, akik nem a mi kontinensünkön vívják jogharcukat.
Tőkés László végül több olyan magyar és angol nyelvű kiadvánnyal tarisznyázta fel a távozó küldöttséget, amelyeket az elmúlt évek során az EMNT és annak támogatói jelentettek meg.


    

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010