2022. július 5. kedd
Send this article Print this article

Zenei önazonosságunk megőrzésének szolgálatában

A Partiumi Keresztény Egyetem életében rendkívüli eseménynek számít Kacsoh Pongrác János vitéz című daljátékának az első- és másodéves magánének szakos hallgatók általi bemutatása. A június 30-i előadást Carmen Vasile docens, felkészítő oktató állította színpadra. A PKE 2020 őszén indított magánének szakja első, igazán nagyszabású színpadi produkciójának bevezetéseképpen az országos szinten is egyedülálló magyar nyelvű felsőoktatási képzés kezdeményezője, Molnár Levente operaénekes szólt az egybegyűltekhez. A nagy szakértelemmel és lelkiismeretességgel előkészített és a magánénekszak kiváló képességű hallgatói által előadott zenemű fergeteges sikert aratott.
Az előadást követően szintén a PKE székházának dísztermében, mintegy folytatólagos módon került sor Hausmann Kóródy Alice nyugdíjba vonuló egyetemi adjunktus, az egyetem zenetörténetet, zenepedagógiát és zeneszociológiát oktató tanárnőjének a kibúcsúztatására. A jeles esemény főszervezője és levezetője Csákány Csilla adjunktus volt.
Köszöntő beszédében Tőkés László püspök, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke kitért az alapítók elszánt törekvésére, hogy a kommunista diktatúra idején eltörölt magyar nyelvű zenei felsőoktatási képzést újból meghonosítsák. Ismételt próbálkozások révén a Sulyok István Református Főiskolán előbb az – időközben megszűnt – kántor szakot, utóbb (1996-ban) pedig az egyházzenei szakot sikerült megalapítaniuk. A főiskola nyomába lépő PKE végül is a zenetanárképzés irányába vitte tovább a zenei felsőoktatás ügyét, s ennek a folyamatnak, a zeneszak tanári gárdájának volt egyik kimagasló alakja Hausmann Kóródy Alice tanárnő, aki mind az oktatás, mind a zenetörténetírás terén maradandót alkotott.
A méltatások rendjén más kollégái mellett Fodor Attila docens, az egyetemi szenátus elnöke is rendkívüli elismeréssel köszöntötte a tanárnőt. A zeneszak hallgatóinak kórusa Kovács Gábor adjunktus vezényletével adta elő alkalmi műsorát.
A méltatások egyik vezérgondolataként hangzott el Hausmann Alice zenei hitvallásának egyik, néhai Angi István professzortól kölcsönvett idézete, mely szerint: a zenei anyanyelv ismeretének hiánya „félanyanyelvűvé” teszi népünket. Partiumi egyetemünk főbenjáró hivatásának tartja zenei – és nemzeti – önazonosságunk megőrzését.
    

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010