2008. szeptember 16. kedd
Send this article Print this article

Romániai kisebbségek az EP-ben

Közlemény

A mai napon rendhagyó összejövetelre került sor az Európai Parlament frakcióközi kisebbségvédelmi bizottságában, a Tabajdi Csaba és Michl Ebner társelnöksége alatt működő ún. Minority Intergroupban.

Winkler Gyula EP-képviselő kezdeményezésére a bizottság ünnepélyes ülésén látta vendégül Románia Parlamentje kisebbségi képviselőinek csoportját, akik egy többnapos brüsszeli utazáson vesznek részt. A Románia kisebbségi sokszínűségét megtestesítő utazócsoportot Carmen Stamate, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának tisztségviselője is elkísérte útjára.

A vendégeket Tabajdi Csaba elnök meleg szavakkal köszöntötte. Az elnökségben helyt foglaló Henrik Lax EP-képviselő a finnországi svédek példás helyzetére is említette, és elismeréssel szólt arról, ahogyan Romániában kezelik a kisebbségi ügyet. Winkler Gyula házigazdaként nyújtott tájékoztatást a romániai kisebbségek helyzetéről, hangsúlyosan kitérve az erdélyi magyarság jogköveteléseire, másfelől a kisebbségi törvénytervezet három éve halogatott ügyére. Carmen Stamate tanácsosasszony a romániai intézményes kisebbségvédelem 1990 utáni alakulásáról számolt be.

Winkler Gyula a Parlamentben képviseltetett 18 kisebbségnek biztosított „pozitív diszkriminációt” is méltatta. Tabajdi Csaba nemessel „irigységgel” szólt a romániai nemzeti közösségek „példás” törvényhozási képviseletéről, példaként mutatva fel ezt Magyarország számára.

A romániai küldöttség tagjaiként Mihai Radan professzor, a Romániai Horvátok Szövetségének és Ștefan Buciuta, a Romániai Ukránok Szövetségének elnökei szólaltak fel és nyújtottak tájékoztatást kisebbségi közösségeik helyzetéről és problémáiról. Felszólaltak még Sógor Csaba és Tatiana Ždanoka (litvániai orosz) EP-képviselők.

Tőkés László felszólalásában elismerését fejezte ki Winkler Gyula és Tabajdi Csaba képviselőknek a romániai kisebbségek parlamenti frakciójának meghívásáért, valamint a rendhagyó és tanulságos bizottsági rendezvényért. Temesvárra és Erdélyre visszautalva, sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az utóbbi kilencven esztendőben folyamatosan és szinte feltartóztathatatlanul apadnak és sorvadnak romániai kisebbségek. Míg például 1910-ben még Erdély lakosságának mintegy 45%-a tartozott a különféle kisebbségi közösségekhez – együttes lélekszámuk mára már 20% körüli arányra csökkent.

Különösképpen nagy veszteségnek számít a volt német és zsidó közösségek szinte teljes felszámolódása.

Európai képviselőnk ugyanakkor fontosnak tartotta különbséget tenni 18 etnikai kisközösség, valamint a népes erdélyi magyarság között, mely utóbbit – a számszerűségen túlmenően – erdélyi területi és történelmi adottságai is megkülönböztetnek az előbbiektől.

Tőkés László a magyarországi összehasonlítással kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy az anyaországi kisebbségek kulturális autonómiája a romániai etnikumok – jelképes – parlamenti képviseleténél érdemben többet jelent. Az utazócsoport tagjait üdvözölve, a kisebbségi „politikai ökuménia” szellemében, a kisebbségi közösségek közötti kölcsönös szolidaritást szorgalmazta.

Brüsszel 2008. szeptember 16.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010