2008. szeptember 18. csütörtök
Send this article Print this article

Romániai EP-képviselők a nagykövetnél

Mihnea Motoc nagykövet meghívására 2008. szeptember 17-én este Románia európai parlamenti képviselői munkatanácskozáson vettek részt országunk EP – Állandó Képviseletének székházában. A meghívásnak mind a négy erdélyi magyar EP-képviselőnk eleget tett.





A megbeszélés a nagykövet külpolitikai tájékoztatójával vette kezdetét. Részletesen és hangsúlyosan foglalkozott a grúziai válsághelyzettel s annak nemzetközi, európai uniós, valamint román vonatkozásaival. Kitért továbbá az európai bővítési folyamat általános kérdéseire, az éghajlati változásokra, valamint az Unió szeptember elsejei csúcstalálkozójának tárgyát képező cigányügyre.

A felvezetést követő hozzászólások többnyire a grúziai helyzetre és annak romániai politikai vonatkozásaira összpontosultak, nevezetesen a kaukázusi válság transznisztriai és Fekete-tengeri kihatásaira.

Felszólalásában Tőkés László mindenekelőtt örömét fejezte ki, hogy részt vehet a találkozón. Már kezdettől fogva arra törekedett, hogy EP-képviselői minőségében Románia érdekeit – is – szolgálja; nem rajta múlott, hogy ezen szándékában lépten-nyomon akadályokba ütközik; az ilyen találkozások és kapcsolatok viszont törekvései teljesítését elősegítik –mondotta.

A grúziai helyzet vonatkozásában EP-képviselőnk a gazdasági, nagyhatalmi viszonyokkal szemben az emberi és a kisebbségi jogokra helyezte a hangsúlyt. Băsescu elnök annak idején az autonómia biztosításában látta a koszovói helyzet megoldásának lehetőségét; az elszakadás megelőzése végett Kisinyov is területi autonómiát ajánlott Transznisztriának; minden bizonnyal az ukrajnai magyarokat és románokat sújtó tanügyi – nyelvi – korlátozások is csak olajat öntenek a tűzre –mondotta Tőkés László. Az egyre szaporodó európai – etnikai, kisebbségi, államközi – konfliktushelyzetek megoldásának leghatékonyabb módját minden bizonnyal az emberi és közösségi jogok biztosítása, az európai jogrend e téren való következetes alkalmazása jelentené.

A megbeszélés zárórészében Popa Nicolae Vlad EP-képviselő a Romániát önhibájából hátrányos helyzetbe hozó ún. monitorizálási folyamat szigorodására hívta fel a figyelmet. Oprea Dumitru képviselő viszont arra mutatott rá, hogy Bulgária lesújtó európai megítéléséhez viszonyítva Románia helyzete alig valamivel jobb.

Az összejövetel végeztével a nagykövet fogadáson látta vendégül a képviselőket.

Brüsszel, 2008. szeptember 18.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája



www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010