2008. október 27. hétfő
Send this article Print this article

Nyilatkozat – Elég volt a hazugságbeszédből!

N Y I L A T K O Z A T

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idei évfordulóján a Magyar Rádió egykori önkritikus beismerő vallomása csendül vissza, kísérteties időszerűséggel: „Hazudtunk reggel, hazudtunk délben, hazudtunk este, hazudtunk minden hullámhosszon”. A két éve elhangzott őszödi beszéd a kommunista hazugságbeszéd eme tovább élő hagyományát elevenítette fel, és sokkoló hatásának elemi erejével üzeni ma is, hogy: elég volt a hazugságból!

Sólyom László államelnök, 1956 szelleméhez híven, maga is hadat üzent a hazugságpolitikának. Minden szónál beszédesebb volt a – megelőzőleg lehazudott – válság csúcstalálkozójáról való távolmaradása, utóbb pedig az október 23-i évforduló alkalmából tett székelyföldi látogatása.

Csíkszeredai ünnepi beszédében az Államfő kertelés nélkül tett hitet a magyar nemzet – határok feletti – egységéről, valamint a Székelyföldet megillető közösségi jogokról – Traian Băsescu román államelnök füle hallatára.

Ezzel szemben a román kirakatpolitika műfajába illeszkedő magyar–román közös kormányülések napirendjéről rendre lemaradnak az erdélyi magyarság számára életbevágóan fontos kérdések. Jól jövedelmező kormányzati pozíciójából ehhez a hazug szomszédságpolitikához asszisztál az RMDSZ.

Ugyanennek, az alapjaiban elhibázott „jószomszédi” politikának az árát kénytelen megfizetni Magyarország Szlovákiának és Ukrajnának. A hazug „megbékélési” politika igazi kárvallottjai viszont a sorsukra hagyott határon túli nemzetrészek. „Eszitek a hazugság gyümölcsét” – mondja a próféta (Hós. 10,13).

Romániában rövidesen parlamenti választások lesznek. Újból beindult a kampány-autonómia-propaganda (1). Az elcsépelt választási sikerpropaganda pedig az sulykolja: „Sikereink magukért beszélnek” (Markó Béla) (2). És újból kéznél van a pártegységre leszűkült, üres egységpropaganda (3).

A csupasz valóság viszont az, hogy az autonómiától épp oly távol állunk, mint tizenkilenc évvel ezelőtt, a kezdet kezdetekor; és az, hogy nemzetpolitikánkat nem a sikeresség, hanem sokkal inkább a kudarc jellemzi; egységet pedig mind kárpát-medencei, mind erdélyi viszonylatban – önáltatásból vagy szavazatszerzés céljából – legfeljebb csak hazudnunk lehet.

A valóság az, hogy az RMDSZ nemzetünk iránti felelősségükről megfeledkezett vezetői idén nyáron – ismételten – elmulasztották a megegyezést lesajnált legitim ellenzékükkel, és az összefogás kínálkozó lehetőségét elszalasztva, a számarányunknak megfelelő, erős magyar képviseletet tették kockára. Nagy valószínűséggel megjósolható, hogy ezen már a hosszú ideje kultivált, harsány egység-demagógia sem segíthet: népünk hazugságtűrő-képessége elérte végső határát.

„Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását” – panaszolja kiábrándultan Jeremiás próféta (Jer. 6,14).

1956 dicsőséges forradalmának máig érvényes üzenete az, hogy a megosztó hazugságpolitika ördögi köréből ki kell törnünk, és egész politikánkat új, igazságos alapokra helyezve kell megteremtenünk a közös céljaink eléréséhez szükséges nemzeti összefogást.

Nagyvárad, 2008. október 27.

Tőkés László
EP-képviselő
az EMNT elnökewww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010