2008. október 8. szerda
Send this article Print this article

Nők és spiritualitás

Közlemény

Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságában 2008. október 7-én rendhagyó közmeghallgatásra került sor a Nők és spiritualitás tárgykörében. A Bizottság felkérésére, a Néppárti Frakció benevezésére Altana Filos németországi görög jogásznő, a Zöldek /Európai Szabad Szövetség Frakciójának felkérésére pedig Hermán Mostert Hannie, a hollandiai Christen Unie párt munkatársa tartottak előadást.

Az előadók egymástól egészen eltérő megközelítésben, de egymást mégis jól kiegészítve terjesztették elő mondanivalójukat.

Altana Filos megrázó módon ecsetelte a görögországi, zömükben Trákiában élő muzulmán nők, illetve gyermeklányok kiszolgáltatott helyzetét, akikre valójában az európai jog nem érvényes, hanem vallási alapon, fundamentalista muszlin törvények alapján szenvednek hátrányos megkülönböztetést.

Hermán M. Hannie bibliai, hitbeli megközelítésében szólt arról a női lelkiségről, mely egy hagyományosan „férfijogú” racionális Európában rendkívüli gazdagságot és többletet jelenthet. Ilyen értelemben nagy szükség volna a világ „feminizálására”, a materiális gondolkozás helyett a spiritualitás érvényesítésére − mondotta, időszerű és beszédes romániai/erdélyi példákkal támasztva alá következtetéseit.

A hozzászólók megdöbbenéssel fogadták a görögországi vallási diszkriminációról szóló tájékoztatást. Erna-Hennicot Schoepges luxemburgi képviselőasszony − idei nagyváradi vendégünk − a vallási megkülönböztetés európai szellemben való megszüntetését sürgette. Mihaela Popa román néppárti EP- képviselő − egyebek mellett − az európai „emberkereskedelemre” hívta fel a figyelmet, melynek legfőbb áldozatai az „áruba bocsátott” nők.

A görögországi muzulmán eset kapcsán Tőkés László Törökország − mint muzulmán állam − európai integrációjának a problematikus voltáról tett említést. Ugyanakkor a vallási téren elkövetett hátrányos megkülönböztetés keresztény vonatkozásaira is rávilágított − a moldvai csángómagyarokat és a szlovákiai magyar katolikusokat sújtó etnikai diszkrimináció eseteiben. Az egyházi iskolák kommunista államosításának 60. évfordulója kapcsán ezen tanintézeteknek a keresztény spiritualitás kialakításában betöltött fontos szerepét is kihangsúlyozta. Sajnos, 1989 után, a volt kommunista országokban hiába vártunk lelki megújulást, mivel az ateista ideológia, vagyis a „tudományos materializmus” helyét jobbára a Nyugatról importált „vulgáris materializmus”, a fogyasztói-jóléti társadalmak sivár lelketlensége foglalta el- mondta európai parlamenti képviselőnk.

November folyamán, európai néppárti kezdeményezésre, várhatóan újabb közmeghallgatást fognak tartani ebben a tárgyban.

Brüsszel, 2008. október 8.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010