2023. szeptember 21. csütörtök
Send this article Print this article

Megnyitották az új tanévet a Partiumi Keresztény Egyetemen

Szeptember 19-én tartották meg Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem 2023–2024-es tanévének ünnepi megnyitóját. A hagyományokhoz híven az ünnepi beszédek, illetve az elsőévesek fogadalomtételének helyszíne a felsőoktatási intézmény díszterme volt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egykori székházában.Az előadótermet megtöltő hallgatókat, oktatókat, meghívottakat és sajtósokat Szomor Abigél egyetemi lelkész köszöntötte, igét Giorgiov Adrián, a Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet lelkipásztora, az Emanuel Egyetem Teológia Karának dékánja hirdetett.
Pálfi József rektor tanévnyitó beszéde után Grezsa Csaba kolozsvári magyar főkonzul kapott szót. Tőkés László püspök, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke az egyetemlapítók nevében mondott rövid beszédet, a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként Lázin Botond köszöntötte a tanulmányaikat most megkezdőket.
Az ünnepi tanévnyitón zenei momentumokkal a magánénekszakos hallgatók, valamint Kristófi János Zsigmond orgonaművész-tanár szolgáltak, az esemény a Szózat és a Himnusz közös eléneklésével kezdődött és zárult.


 
 
 
K Ö S Z Ö N T Ő B E S Z É D
a PKE 2023/24-es tanévének megnyitóján
 
 
Egyetemünk alapítóinak, illetve az általuk kinevezett Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumának a nevében tanévnyitó ünnepélyünkön tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, intézményünk vezetőit, tanári karát és ifjúságát, kiváltképpen pedig a tanulmányaikat idén elkezdő, újdonsült hallgatóit.
Külön öröm számunkra, hogy az előző tanév végén kibocsátott 243 végzős hallgató helyére 334 új diák nyert felvételt a következő egyetemi évre, ami közel száz tagú létszámnövekedést jelent. Szem előtt tartva a középiskolai utánpótlás évről évre való megfogyatkozását, valamint a tavalyi országos népszámlálás magyarságunkra nézve lesújtó adatait, a növekvő diáklétszám elégtétellel tölthet el bennünket a jövőre nézve.
Alapítványunk örömmel nyugtázza, hogy a veszélyeztetett német nyelv és szociológia szakok túlélték válságukat, ellenben rendkívül sajnálja, hogy a nagyérdemű zeneszak – újraakkreditálása ellenére – nem vehetett fel új hallgatókat. Azt is sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a várva várt gazdasági informatika szak nem nyerte el az indulásához szükséges akkreditációs jóváhagyást. Örülünk viszont a magánének szak sikerének és a pénzügyi mesteri képzés engedélyezésének, valamint a Debreceni Egyetem jóvoltából bevezetett gépészmérnöki és vidékfejlesztési kihelyezett képzéseknek.
Egyetemünk rektora idei évzáró beszédében annak a reményének adott kifejezést, hogy „némiképpen lassítani tudjuk azt az elvándorlási tendenciát, amelynek leginkább – partiumi – régiónk van kitéve”. Valóban, a határ menti régióban már középiskolás, sőt általános iskolás életkortól drámai méreteket ölt a határon túli iskolákba való átiratkozás, valamint a kis-magyarországi egyetemekre való „elcsángálás”, a szülők korosztályának és a magyar szakembereknek a kiköltözéséről nem is beszélve. Ennek ismeretében, kedves ifjú Testvéreim, a Ti ittlétetek, a Ti egyetemválasztásotok rendkívüli módon felértékelődik. Hosszan tartó küzdelem vezetett el odáig, hogy az ezredfordulón Partiumi-Sapientia erdélyi magyar egyetemi hálózatunkat Orbán Viktor kormánya és a Magyar Országgyűlés hathatós támogatásával létrehozhattuk. Erdélyi-partiumi egyházaink egyetemalapító püspökei nemzeti közösségünk szülőföldjén való megmaradásának és kibontakozásának a céljával és reménységével álltak a jó ügy élére. Ebben a szándékunkban és törekvésünkben számítunk a Ti kiállásotokra és szövetségetekre, melyet egyetemünk öntudatos polgáraiként tudtok az elkövetkező években megbizonyítani.
„Áldjon vagy verjen sors keze: / Itt élned, halnod kell” – valljuk Vörösmarty Mihály Szózatával.
„Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” – hisszük és valljuk az Apostol szavával (Zsid 10,39). Isten adja, hogy így legyen!
 
Nagyvárad, 2023. szeptember 19.
 
Tőkés László
elnök 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010