2008. október 7. kedd
Send this article Print this article

Közös fellépést sürget Tőkés László a felvidéki magyarság védelmében

Közlemény

Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke szerteágazó brüsszeli látogatása alkalmából közös találkozóra hívta meg az ott tevékenykedő − anyaországi és határon túli − magyar európai parlamenti képviselőket. A megbeszélésen részt vettek és felszólaltak Szájer József néppárti, Tabajdi Csaba szocialista és Szent-Iványi István liberális delegációvezetők.

Bevezető beszédében a magyarországi házelnök kiemelt módon szólt a felvidéki magyarság helyzetéről, illetve azokról a minősíthetetlen támadásokról, melyeket a szlovák kormányzat, nevezetesen Jan Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke sorozatosan intéz a felvidéki magyarok, a szomszédos Magyarország, közelebbről pedig a Kárpát-Medencei Magyar Képviselők fóruma ellen. Ebben a vonatkozásban nincs helye a „gátlásos-politizálásnak” – hangsúlyozta Szili Katalin, aki sűrű brüsszeli programja során több európai vezető politikust, köztük Hans-Gert Pöttering EP-elnököt is személyesen tájékoztatta a magyarellenes szlovák megnyilatkozásokról. Ezek ellentéteképpen az elnökasszony román hivatali kollégájának, Bogdan Olteanu képviselőházi elnöknek a konstruktív magatartását méltatta.

Hozzászólásában Tőkés László európai képviselő nagyra értékelte Szili Katalinnak a KMKF létrehozásában és intézményesítésében játszott, meghatározó szerepét. A fennforgó üggyel kapcsolatban kifejtette azt a véleményét, hogy a Slota nevével fémjelezett magyarellenes hisztériakeltés az úgynevezett „Funar-jelenség” körébe tartozik, és a − szocialista − SMER vezette kormány cinkosságával, jól meghatározott nacionalista forgatókönyv szerint zajlik.

A szeptember-végi felvidéki látogatását és a Csáky Pállal, a Magyar Koalíció Pártjának elnökével való találkozását követő magyar- és autonómiaellenes támadássorozat vonatkozásában Tőkés László megállapította, hogy a szlovák kormány, illetve politika még az európai párbeszéd és együttműködés bevett szabályait sem tartja tiszteletben.

Európai parlamenti képviselőnk üdvözölte, hogy a kárpát-medencei magyar politika − jelek szerint − a pártpolitikai különbözőségeken felülemelkedve, hajlandó egységesen fellépni a felvidéki magyarok és vezetőik védelmében. A tárgytól eltérve, végül megköszönte Szili Katalin hathatós támogatását a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációja ügyében, és a romániai falurombolás elleni tiltakozás 20. évfordulója alkalmából megjelentetett, Az aradi állásfoglalás című könyvet ajándékozta az elnökasszonynak.

Brüsszel, 2008. október 7.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010