2008. október 19. vasárnap
Send this article Print this article

Jekhipe ando Kaveripe - Egység a sokféleségben

Nemzetközi konferencia

Jekhipe ando Kaveripe - Egység a sokféleségben címmel szervezett 2008. október 17-én és 18-án nemzetközi konferenciát Budapesten a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság. A 15. jubileumi nemzetközi konferencia „A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve” jegyében került megrendezésre. Az Apáczai Kiadó színháztermében határon innen és túlról érkeztek a résztvevők, közel százan: politikusok, a civil szféra és az egyházak képviselői.

Széles Gábor, a MGYOSZ tiszteletbeli elnökének nyitóelőadását követően, melyben a nagyvállalkozó azon véleményének adott hangot, hogy Magyarország mostani kormánya csak kirakat-cigánypolitikát folytat, és előrevetített egy, a jobboldali kormány megalakulása után megvalósítandó forgatókönyvet, és többek között a vidék felemelkedését célzó elképzeléseit ismertette a hallgatósággal, Tőkés László püspök, EP-képviselő üzenetét tolmácsolta Nagy József Barna, a nagyváradi Cigánymissziós Központ igazgatója.

Tőkés László A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Esztendejében (2008) az egységben megújuló Európa reményében és szellemiségének a képviseletében továbbra is megerősítette együtt-munkálkodási szándékát mindazokkal, akik ez év júliusában a budapesti európai parlamenti irodájában tartott kerekasztal-megbeszélésen osztoztak a határon inneni és a határon túl élő cigányság gondjaiban; és mindazokkal, akik nemrégiben a Tisza-menti zsákfaluban, Tiszabőn foglalkoztak a cigányság jelenével és jövőjével, és „együtt keresték a kiutat abból a történelmi, társadalmi és politikai zsákutcából, melyben jobb sorsra érdemes cigány-magyar közösségünk százezrei vergődnek.” – állt a püspök-képviselő levelében.

A cigányság felzárkóztatásában nagy szerep hárul az Egyházakra, szögezte le az Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, idézvén Kamarás István fiatal cigány történész az Új Hang – Nyevo Glaso című országos konferenciára szóló meghívóleveléből, amelyben – egyebek mellett – a fiatal református presbiter „egy újfajta gondolkodásmód” elfogadtatása mellett érvel. Ez az új gondolkodásmód csak a kereszténységen alapulhat, és a keresztyéni szeretetből táplálkozhat. A püspök-képviselő továbbá utalt Széles Gábor tiszabői nyilatkozatára az egyházak szerepét illetően, melyeknek – szerinte is – „missziót kell betölteniük a szegények, közöttük is a cigányok segítésében”.

„Magyarként és keresztényként az irgalmas szamaritánus lelkületével és ügyszeretetével kell vállalnunk ezt a missziót!” – fogalmazta meg hitvallását a KREK püspöke. Szorosan ehhez kapcsolódik politikai krédója: „Európai képviselőként – fogalmazott üdvözlő levelében Tőkés László – elsőrendű céljaim és feladataim között tartom számon a társadalmi és emberi nyomorban élőknek, a kommunista diktatúra kárvallott örököseinek és a posztkommunista lelketlenség áldozatainak, valamint a sorsukra hagyott kisebbségeknek az elkötelezett képviseletét és felkarolását.”

A két nap alatt neves egyetemi tanárok, felelős vállalkozók, társadalomtudósok előadását hallgatták meg a konferencia résztvevői.

A számos érdekfeszítő előadás közül (a részletes programot mellékeljük) kiemelnénk Hoffmann Rózsa egyetemi tanár, a KDNP országgyűlési képviselőjének az oktatásügyben jelentkező nehézségekről és a cigány tanulók integrációjáról tartott előadását. Széles Gábor és a képviselőasszony előadása mintegy a cigány közösség felemelkedésének két fontos útját jelölte ki: a gazdasági helyzet javítását, valamint az oktatásügyet érintő problémák feltárását és orvoslását.

Budapest, 2008. október 18.

Tőkés László
EP-képviselő Sajtóirodája/
felvidek.mawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010