2008. november 5. szerda
Send this article Print this article

„Hídépítés” az Európai Parlamentben

Az európai Parlament általános rendjének megfelelően a 2008. november 3–6-i munkahét a bizottsági ülések időszaka volt. Tőkés László európai parlamenti képviselő tagként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság munkálataiban vett részt.

A Mezőgazdasági Bizottság ez alkalommal együttes tanácskozást rendezett az EU-tagországok nemzeti parlamentjeinek részvételével, „Az európai mezőgazdaság jövője és annak szerepe a világban” tárgykörében.

A Kulturális Bizottság e heti ülésének napirendje ugyancsak rendkívül sokrétű volt. Az arab világ tudományos és kulturális értékeiről, valamint a világ muzulmán örökségéről szóló tanácskozást az Európai Ifjúsági Hét keretében tartott bizottsági plenáris ülés egészítette ki. A mai napon viszont „A kultúrák közötti hidak az EU régióiban” címen került sor igen tanulságos közmeghallgatásra.

Szintén ezen a héten tartották Brüsszelben az Európai Palament- Montenegró Vegyesbizottság 3. interpalamentáris találkozóját a Dél-Kelet-Európai Országokkal való Kapcsolatokért Felelős EP-Delegáció keretében, melynek európai képviselőnk is tagja. Montenegró 2007 decemberében írta alá az Unióval kötött Csatlakozási és Stabilitási Egyezményt, és az ez alkalommal megejtett számbavétel szerint jó úton halad az integráció irányába.

A Ljudmila Novak szlovéniai EP képviselő kezdeményezésére létrejött közmeghallgatáson, a kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Esztendejének keretén belül több előterjesztés hangzott el az európai országok és régiók közötti kulturális közeledés – a „hídépítés” – tárgykörében. Magyar szempontból kiváltképpen beszédes volt Anton Balažek lendvai polgármesternek a Morva menti régióról, a három határon átnyúló szlovén-magyar-osztrák regionális együttműködésről szóló beszámolója. Ehhez szólt hozzá – többekkel együtt – Nógrádi László lenti polgármester, aki dr. Surján László EP-képviselő meghívására egy Zala megyei küldöttség tagjaként vett részt a meghallgatáson.

Felszólalásában Tőkés László a hídépítés éles ellentéteként azokról a „falakról” szólt, melyek két évtizeddel ezelőtt mind a Keletet a Nyugattól, mind a szomszédos kelet-közép-európai nemzeteket és a különböző országokban élő magyar nemzetrészeket egymástól elválasztották. Falak helyet hidakra van szükség –mondotta európai képviselőnk, elismerését fejezve ki az Európai Parlament, közelebbről pedig a Kulturális és Oktatási Bizottság ez irányú politikája és fáradozásai iránt.

Visszatekintve a tordai vallásbékére (1558), valamint az 1989-es romániai rendszerváltoztató felkelésre az erdélyi tolerancia és Temesvár szellemében foglalt állást a népek, régiók, kultúrák és vallások közötti megbékélés és megértés mellett. Ugyanakkor a veszélyeztetett nyelvek és kultúrák sanyargatott helyzetére is felhívta a figyelmet, külön is kitérve az ukrajnai és szerbiai magyarok és románok, a felvidéki magyar közösség, nem utolsó sorban pedig a moldvai csángók ügyére, akiknek éppen az anyanyelvük és értékes kultúrájuk miatt kell hátrányos megkülönböztetést elszenvedniük. A posztkommunista társadalmak átmeneti viszonyai adnak magyarázatot arra is, hogy például az erdélyi magyarság nem képes kivívni kulturális autonómiáját. Romániában mind a mai napig ott kísért a Ceauşescu-rezsim homogenizációs politikája. Ezzel szemben viszont cseberből-vederben esnénk, hogyha az EU országaiban a nemzeti kulturális értékeket háttérbe szorítva, tovább folytatná térhódítását a Nyugatról érkező kulturális egyneműsödés, illetve globalizáció.

Tőkés László felszólalásában az európai keresztyén értékek mellett is síkra szállt. A nem egyszer az Európai Parlamentben is megnyilvánuló keresztényellenességet bírálva, az EP és Az Európai Bizottság támogatását kérte az ökuméniában megnyilvánuló keresztény közösségépítés előmozdítása, Európa vallási, egyházi és keresztény kulturális szükségének a megőrzése érdekében.

Befejezésképpen európai parlamenti képviselőnk maga is szorgalmazta a kultúrák közötti párbeszéd idei évének az intézményes módon való folytatását. Nagyváradon idén zsidó estre került sor, a Varadinum keretében pedig Erna Hennicot Schoepges európai parlamenti képviselő és Ionel Pantea énekművész együtt adtak hangversenyt. Hasonló eseményre kapott meghívást Vytautas Landsbergis zongoraművész, Litvánia volt elnöke. Az elkezdett sorozatot cigány, szlovák, német és örmény kulturális műsorok megrendezésével kívánják a továbbiakban is teljessé tenni.

Ma délben Tőkés László az Európai Parlament-Montenegró Interparlamentáris Találkozó tiszteletére rendezett közebéden vett részt. Pohárköszöntőjében Luisa Morgantini EP-alelnök Hans-Gert Pöttering elnök nevében üdvözölte a fiatal köztársaság küldötteit, kihangsúlyozva, hogy a sokat szenvedett nyugat-balkáni országok nélkül nem lehet teljes az Európai Unió. Válaszában Ranko Krivokapic montenegrói parlamenti házelnök Európa gazdagságaként értékelte azt a sokféleséget, melynek országa is része kíván lenni.

Tőkés László Krivokapic elnöknek és küldöttársainak külön is elismerését fejezte ki Montenegró önrendelkezésének a kivívásáért, továbbá az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseiről tájékoztatta őket.

Brüsszel, 2008. november 6.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010