2021. szeptember 9. csütörtök
Send this article Print this article

Egy emlékezetes nap felidézése

A 12. Kolozsvári Magyar Napokat – amelyet a szervezők és a lokálpatrióták Erdély legnagyobb kulturális fesztiváljaként emlegetnek – 2021. augusztus 17–22. között rendezték meg a kincses városban, idén több mint 200 programmal, közel 50 programhelyszínen. A nemzeti ünnepet követő augusztus 21-e nemcsak a művelődés, a művészetek, a közösségépítés és a szórakozás napja volt, hanem az emlékezésé, a főhajtásé is.Ezen a napon helyezték örök nyugalomra Házsongárdi temetőben DOBAI ISTVÁN (Nagyvárad, 1924. május 21. – Mikepércs, 2021. július 29.) jogászt, 1956-os elítéltet, az erdélyi magyarság kiemelkedő jogharcosát, aki alaposan megszenvedte a román kommunista rezsim retorzióját, miután az ENSZ-hez küldendő memorandumot szerkesztett, amelyben kidolgozta az „erdélyi kérdés” rendezésének módozatát.A megboldogultat, aki az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoki tisztségét is betöltötte korábban, Kató Béla kolozsvári püspök búcsúztatta, s a Farkas utcai templomból kísérték utolsó útjára.
Délben avatták fel dr. TŐKÉS ISTVÁN református lelkésznek (Málnás, 1916. augusztus 8. – Kolozsvár, 2016. január 15.) az emléktábláját abban a kolozsvári épületegyüttesben, ahol az egykori püspöki titkár, egyházigazgató, teológiai egyetemi tanár, egyházkerületi főjegyző, egyházi író, lapszerkesztő élt és alkotott. Erről itt olvashattak bővebben: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4336104976427985&id=184919038213287
Délután SZŐCS GÉZA (Marosvásárhely, 1953. augusztus 21. – Budapest, 2020. november 5.) és BORBÉLY ERNŐ (Csíkszereda, 1951. március 30. – 2011. december 20.) barátságára emlékeztek azon a könyvbemutatón, melyen utóbbi „Az enyedi politikai főiskola. Politikai foglyok a 80-as évek Romániájában” című könyvének román nyelvű fordítását mutatták be az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében, a Kolozsvári Magyar Opera emeleti előcsarnokában. A beszélgetésen, melyet Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke moderált, jelen volt Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke, Sabin Gherman újságíró és Kónya-Hamar Sándor közíró. Az eseményen fellépett Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas előadóművész is. Tőkés László a hallgatóság soraiban foglalt helyet. A Kolozsváron most először bemutatott román és magyar nyelvű könyvek 23 interjúból állnak, melyeket Borbély Ernő egykori nagyenyedi börtöntársaival készített 2000 és 2009 között. Mindkét változat a halála után jelent meg, a magyar nyelvű kötet 2013-ban, megjelenését, a román nyelvű 2019-ben. Ez utóbbi széles körű bemutatójára még Szőcs Géza jelenlétében kerülhetett sor, 2020-ban azonban a neves erdélyi költő, író és közéleti személyiség is távozott az élők sorából. Éppen ezért a megszervezett könyvbemutatóval Szőcs Gézára is emlékezni kívánt az EMNT szervezete, hiszen az ő munkássága döntően hatással volt az erdélyi közéleti folyamatok alakulására, valamint meghatározó alakja volt a Kárpát-medence kulturális életének is.S mivel ezen a napon volt Szőcs Géza születésnapja is, a könyvbemutató utáni emlékezés egy további helyszínen, a költő egykori kolozsvári, sétatéri házánál folytatódott, ahol leleplezték a Kolozsi Tibor szobrászművész által tervezett emléktáblát. Beszédek, versek, dalok hangzottak el itt is, illetve ezt követően a református kollégium udvarán rendezett ünnepi emlékműsorban, ahol jeles művészek léptek fel. A megemlékezést a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) és a Reform Tömörülés (RT) egykori-mindenkori tagjai szervezték.


 
A visszaidézett augusztus 21-i eseményeken – tiszteletét téve – részt vett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László püspök, volt európai parlamenti képviselő is, aki egy nappal korábban, az államalapítás ünnepén a magyarországi Cigándon hirdetett igét a nemzeti összetartozás emlékművének avatását és a bodrogköziek kétnapos találkozóját megelőző ünnepi istentiszteleten. 
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010