2022. június 7. kedd
Send this article Print this article

Csak egy szerény válasz a nemzeti tragédiára

A trianoni békediktátum aláírásának százkettedik évfordulóján, június 4-én koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nagyváradi szervezete, a Partiumi Keresztény Egyetem belső udvarán található emléktáblánál. Tőkés László szerint az évfordulónak a „nemzeti összetartozás napjává” való nyilvánítása egy szerény válasz próbál lenni a trianoni tragédiára.A megjelenteket Moldován Gellért Lajos, az EMNP nagyváradi szervezetének elnöke üdvözölte, aki rövid bevezetőjében rávilágított, hogy kilencven évvel a tragédia után az Orbán-kormány volt az, amely emlékezetpolitikai értelemben helyére tette a trianoni diktátumot, a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítva június negyedikét, a Magyarországot szétdaraboló „békeszerződés” aláírásának napját.
 Habinyák István, az EMNP Bihar megyei elnöke kiemelte, az idő kerekét nem lehet visszafordítani, a mi feladatunk az, hogy begyógyítsuk a trianoni sebeket. „Bátran kijelenthetjük, hogy a történelem legnagyobb viharai sem voltak képesek arra, hogy megingassák a magyarság összetartozásának tudatát, közös a nyelvünk, kultúránk, verseink, dalaink. Minél jobban tiltják egyesek, annál hangosabban fogjuk énekelni himnuszainkat, annál jobban fogunk ragaszkodni szimbólumainkhoz. Egy vérből valók vagyunk, egy nemzetet alkotunk, és felelősséggel tartozunk egymásért” – fogalmazott.Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács jelen lévő elnöke felszólalásában aláhúzta: Trianon nem pusztán tévedés volt, hanem egy nemzetgyilkossággal felérő országcsonkítás. Gyásznap, melynek fájdalmát alig oldja az összetartozás öröme. A nemzeti összetartozás napja egy szerény válasz próbál lenni erre a tragédiára – mondta. Párhuzamot vonva a kilencvenes évek polgárháborús Jugoszláviájából menekülő és a marosvásárhelyi pogrom után Romániát elhagyó magyarok, valamint a napjainkban Kárpátalját elhagyni kényszerülő magyarok sorsa között, mely egyként trianoni sors, kijelentette: minden bizakodásunk ellenére a mérlegünk nagyon rossz. „Hol vagyunk már a tizenötmillió magyar legendájától? – tette fel a kérdést, amit meg is válaszolt: sajnos nagyon messze állunk ettől. Nagyon fontos, hogy lássuk a realitást, és nagyon fontos, ahogy ennek a tudatában politizálunk, megálljuk a sarat és próbálunk felülemelkedni az egyre romló helyzetünkön – hangoztatta.
1989-ben úgy érezhettük, helyreáll a Trianonban megcsonkított magyarság vérkeringése. Ebben a folyamatban élen jártak az egyházak, a határok feletti nemzetegyesítés politikáját a magyar egyházak világtalálkozói, az egyes részegyházak egyesülése előzte meg, nem beszélve a csíksomlyói búcsúnak az egész Kárpát-medencére kiterjedő hullámveréséről, mely az ökumenizmus jegyében egyik legnagyobb nemzeti ünnepünkké vált. Ezeket a történéseket koronázta meg a kedvezményes honosítás, a kettős állampolgárság biztosításának folyamata. Az EMNT folytatja a határok feletti nemzetegyesítés politikáját, immár harminckét éve kitartva a nemzeti önrendelkezés ügye mellett – összegezte az elmúlt évtizedek nemzetpolitikájának esszenciáját az EMNT elnöke.
Tőkés László szólt az úgynevezett „önkéntes Trianon” jelenségéről, párhuzamot vonva a Magyar Népi Szövetség egykori önfeladó, megalkuvó komprádorpolitikája és napjaink egyes, Bukarestben a magyarság kárára alkut kötő közszereplői között. „Szembe kell néznünk a trianoni önsorsrontással, az összetartozás szavai mellé cselekvést kell állítanunk. Pünkösd szellemében a lélek erejére van szükségünk, hogy megálljuk helyünket, megvívjuk harcunkat, ezt az isteni erőt kívánom mindannyiunknak” – zárta gondolatait a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke.A beszédeket követően koszorúzásra került sor. Az EMNT nevében Tőkés László elnök, valamint Habinyák István, az EMNP nevében Zatykó Gyula országos alelnök és Moldován Lajos nagyváradi elnök, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem részéről ifj. Szilágyi Ferenc dékán koszorúzott. A megemlékezés a magyar himnusz eléneklésével zárult.
 
2022. június 7. / Ehir.ro / Érintő.ro 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010