2023. augusztus 1. kedd
Send this article Print this article

Célba ért a 11. Szent László Napokon a Kárpátalján élőknek gyűjtött adomány

Július 31-én ért célba a június 19–25. között lezajlott nagyváradi Szent László Napok idején a Kárpátalján élőknek gyűjtött adomány – a nagyváradi és környékbeli lakosok, illetve a kulturális fesztiválra távolabbi vidékekről érkezettek által összeadott pénzadományokból megvásárolt élelmiszereket, valamint higiéniai termékeket a Szent László Egyesület önkéntesei juttatták el a Beregszászi Diakóniai Központhoz, valamint a Beregszászi járáshoz tartozó Bene község önkormányzatához.A gyűjtőakció fővédnöke ezúttal is Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt, aki most is személyesen kísérte el a szállítmányt. A küldöttséget először Beregszászon Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főjegyzője, a diakóniai osztály főigazgatója fogadta, aki köszönetét fejezte ki, és elmondta, hogy a helyi viszonyok között minden hasonló segítség sokat jelent, hiszen a fiatalok kényszerű távozásával sok idős ember támogatás, valamint anyagi biztonság nélkül maradt. Ebben a periódusban az idősek napi szintű ellátását a Diakóniai Központ által működtetett pékség és szociális konyha biztosítja, amihez az alapanyagok egy részét éppen az ilyen segélyszállítmányok nyújtják.
Habár a háború közvetlen hatását itt kevésbé tapasztalhatjuk – hiszen Kárpátalját nem érik fegyveres támadások –, az infláció, a munkaképes férfiak hiánya a társadalmi folyamatokból, a mindennapi életből itt is nagyon megnehezíti a megmaradt – jórészt nőkből és idősekből, valamint gyermekekből álló – helyi lakosság életét. A munkaerőhiány, az anyagi létbizonytalanság, a családok szétszakítottsága rányomja bélyegét a közhangulatra.
Bene faluban Balogh János elöljáró fogadta a küldöttséget és vette át az adományokat. Mint elmondta, az otthon maradottak számára nagy segítséget jelentenek az adományokból összeállított szeretetcsomagok, amelyeket a rászoruló háztartások között osztanak szét. Ő is megerősítette, hogy bár a harcok nem érintik Kárpátalját, a helybeliek jócskán elszenvedik annak közvetett következményeit.A nagyváradi küldöttség tagjai elmondták, megrendítő látni, hogy az utcákon csak nők és idősek járnak, parlagon maradtak a mezőgazdasági területek, a gyümölcsösök és szőlők nagyrészt megmunkálatlanul várják haza a dolgos kezeket. Ugyanakkor példás az otthon maradottak kitartása, akik minden nehézség ellenére, emberfeletti munkát végezve helytállnak a családjukért, közösségükért egy remélt szebb és jobb jövő érdekében.
A Szent László Napok szervezői ezúton is köszönetet mondanak mindenkinek, akik pénzbeli és egyéb adományaikkal hozzájárultak a segélyakció sikeréhez. Az összegyűlt pénzösszegből mintegy hétszáz kilogramm tartós élelmiszert, illetve higiéniai terméket sikerült eljuttatni Kárpátaljára. A Magyarok Kenyere Program is hozzájárult a gyűjtéshez, amelynek keretén belül még sikerült a segélyszállítmányt négyszáz kilogramm liszttel is kiegészíteni, amiért szintén köszönet illeti az adakozó gazdákat. A szervezők továbbá szeretnék köszönetüket kifejezni a Ieftinel Kft., valamint az Alereb Kft. vezetőségének is az általuk tett értékes felajánlásokért – közölte ma a Szent László Egyesület sajtóirodája. 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010