2008. szeptember 26. péntek
Send this article Print this article

Az európai iskolák reformjáról

Az Európai Parlament szeptemberi plenáris ülése keretein belül csütörtökön, szeptember 24-én került sor az európai iskolák reformjának állapotát vizsgáló vitára. A napirendre kitűzött vitát Katerina Batzeli, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke és Erna Hennicot-Schoepges, a Bizottság tagja kezdeményezte egy, az Európai Bizottsághoz intézett kérdés alapján, melyre Siim Kallas, Igazgatási, Ellenőrzési és Csaláselleni Ügyekért felelős biztos adott választ.

A kérdés az ötven éve működő európai iskolák helyzetére vonatkozott a ma már huszonhét tagállamból álló Unióban. A reformok szükségességét az indokolja, hogy a hat alapító tagállam által létrehozott iskolák nem egyenes arányban fejlődtek az Unió intézményi kiépülésével. Annak ellenére, hogy ez egy jól működő rendszer, az európai oktatás nehezen tud lépést tartani a növekvő mobilitással és az erősödő többnyelvűséggel. Így a multikulturális világ új kihívásainak nehezen tudnak megfelelni az iskolából kikerült diákok, illetve az európai integrációs folyamat is lassulni kényszerül.

Siim Kallas elismeréssel szólt Hennicot asszony kezdeményezéséről, hangsúlyozva az iskolák fontosságát. Hozzátette, hogy a Bizottság mindent megtesz az iskolák továbbfejlesztése érdekében. A felszólalók között megemlíthetjük Visser Cornelis Néppárti képviselőt, aki elmondta: elfogadhatatlan, hogy a vallásoktatás hátrányos helyzetbe kerül az európai iskolákban, kiemelve azt, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vallás-, illetve az anyanyelven történő oktatásra. A felszólalók egyetértettek abban, hogy aktualizálni kell a rendszert, mert nagy szükség van a reformra és a nyitásra ahhoz, hogy az összes európai polgárnak megadjuk a lehetőséget, hogy gyermekeiket anyanyelükön tanítassák, ilymódonhozzájárulva többnyelvűségük és európaiságuk erősítéséhez.

A vitában Tőkés László, ez erdélyi magyarok európai képviselője is felszólalt, hozzászólását alább közöljük:

Tőkés László európai parlamenti képviselő hozzászólása
az európai iskolák reformjának helyzetét elemző vita során

Az Európai Parlament Kulturális Bizottságának tagjaként köszönetet szeretnék mondani Erna Hennicot Schöpgesés Katerina Batzeli képviselőtársaimnak azért, hogy az Európai Bizottsághoz fordultak az európai iskolák reformja ügyében, és ma sor kerülhet a reformfolyamatot elemző plenáris vitára.

A többnyelvűség fontosságáról szólva, egy friss romániai történéssel kapcsolatos aggályaimat szeretném e helyről megosztani Önökkel. A román a vidékfejlesztési minisztérium nemrégiben magyar nyelvre is lefordíttatta az Európai Unió Regionális Operatív Programjáról szóló tájékoztatófüzetét. A kommunista nomenklatúra számos tagját tömörítő Román Szociáldemokrata Párt (PSD) ezért vehemensen támadja a minisztériumot. Történik mindez az Európai Unió egyik tagállamában, a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évében, röviddel azután, hogy az Európai Bizottság többnyelvűségért felelős, román tagja kibocsátotta a Többnyelvűség: Európa becses értéke és mindannyiunk felelőssége című stratégiai programját!

Az európai iskolák reformját áttekintő vita szervesen illeszkedik a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének szellemiségéhez és célkitűzéseihez. A többkultúrájú és többnyelvű Európa polgáraiként természetes, hogy naponta találkozunk más kultúrkörhöz tartozó és más nyelveket beszélő polgártársainkkal. A sikeres európai integráció érdekében pedig minél szorosabb kapcsolatokat kell teremteni az együtt élő népek kultúrái és nyelvei között.

Az európai önazonosság megerősítése és az egészséges együttélés érdekében az volna célszerű, ha az európai oktatási rendszer híven tükrözné kontinensünk multikulturális jellegét. Mai vitanapunk is jelzi, hogy hatalmas és szerteágazó feladattal állunk szemben a minőségi, rugalmas és többnyelvű oktatást célzó reformok rendjén.

Hangsúlyozni szeretném, hogy akkor nevelhetünk jó európai polgárokat iskoláinkban, ha a diákok bátran kifejezhetik és megélhetik nemzeti identitásukat, illetve anyanyelvükön végezhetik tanulmányaikat, hiszen ezáltal alakulhat ki nemzeti identitásuk. Az európai identitás pedig éppen a különböző nemzeti identitásokra épül.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Tőkés László
EP-képviselő

Brüsszel, 2008. szeptember 26.

 www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010