2008. október 17. péntek
Send this article Print this article

A román állam is támogassa a PKE-t!

A Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjának törvény általi elismerése új, távlatos lehetőségeket nyit meg egész erdélyi-partiumi magyar magánegyetemi intézményrendszerünk számára.

Az Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 1990-ben alapított és kilenc évig saját költségvetéséből fenntartott Sulyok István Református Főiskola 1999-ben – a megváltozott törvényi kereteket kihasználva – alapítványi intézménnyé vált. A Sulyok István Református Főiskola jogutódjának, a Partiumi Keresztény Egyetemnek fejlesztése akkor kapott komoly lendületet, amikor az anyaországi költségvetés a segítségére sietett. Ezzel a lépéssel megteremtődtek a végleges akkreditáció elnyerésének szakmai, pénzügyi és infrastrukturális feltételei.

Felismerve a zsenge tanintézet nemzetpolitikai jelentőségét és úttörő szerepét, az anyaországi fenntartó – az időközben megalapított Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetemével együtt – 2000-től egyazon magánegyetemi hálózat részeként támogatta a Partiumi Keresztény Egyetemet, biztosítva az egyetem létét és fejlődését.

Az akkreditációval új szakasz kezdődik az egyetem életében. Ezáltal lehetővé válik további szakok elismertetésének felgyorsítása, a mesterképzés elkezdése, a teljes körű bolognai rendszer kiépítése, új szakok indítása, nem utolsó sorban pedig új anyagi források megtalálása.

A Partiumi Keresztény Egyetem továbbra is elkötelezi magát arra, hogy korunk és helyzetünk kihívásai között egész társadalmunk és partiumi-erdélyi magyarságunk javára folytassa elkezdett munkáját. A törvény adta keretek kihasználásával immár lehetőség nyílhat arra, hogy az anyaországi költségvetési támogatás mellett az akkreditált Partiumi Keresztény Egyetem – és a vele egyazon rendszerben működő Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem – román állami finanszírozásban is részesüljön. A Tanügyi törvény 103 cikkelyének (4) szakasza illetve a Kultusztörvény 39 cikkelyének (3) szakasza értelmében még akkor is lehetőség van a Partiumi Keresztény Egyetem állami finanszírozására, ha az egyetemet magánintézménynek tekintjük.

A PKE vezetősége ezért levélben kereste meg a küszöbön álló közös magyar-román kormányülés résztvevőit: Călin-Popescu Tăriceanu román miniszterelnököt, Dr. Göncz Kinga külügyminiszter-asszonyt, Dr. Törzsök Erika főigazgató asszonyt (Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya), Dr. Zilahi László főigazgató-helyettest, Cseke Attila kormányfőtitkárt, Gémesi Ferenc szakállamtitkárt, hogy a közös kormányülés napirendjére kerüljön az erdélyi-partiumi magyar magánegyetemi rendszer román költségvetési támogatása. Ez annál is inkább időszerű, mivel egy megelőző közös kormányülésen maga a román fél tett ígéretet a támogatásra nézve, amennyiben és amikor az egyetemeinket akkreditálják.

Tőkés László
püspök, EP-képviselő egyébként múlt héten Brüsszelben ugyanezen ügyben személyesen tárgyalt Szili Katalinnal, a Magyar Országgyűlés elnökasszonyával.

Nagyvárad, 2008. október 17.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010