2008. május 18. vasárnap
Send this article Print this article

A környezet károsítói viseljenek büntetőjogi felelősséget!

Az Európai Parlament 2008. május 19-i ülésének a napirendjén szerepelt Hartmut Nassauer néppárti képviselő jelentése a környezet büntetőjogi védelméről. Ehhez kapcsolódott Tőkés László képviselő környezetvédelmi tárgyú felszólalása, mely egyben a Zöldek-Európai Szabad Szövetség (Green-EFA) EP-frakcióbeli tagságával is kapcsolatban áll. Erdélyi képviselőnknek ugyanis feltett szándéka, hogy az EFA által megjelenített autonómia-törekvések mellett a Zöldek Pártja által képviselt környezetvédelemmel is hangsúlyos módon foglalkozzon.

Ugyanennek a napnak a délutánján Tőkés László ismerkedő látogatást tett Cohn Bandit EP-képviselőnél, a Zöldek-EFA frakció vezetőjénél, akinek neve az 1968-as párizsi diák megmozdulásokban betöltött szerepe kapcsán vált ismertté. Az egykori diákvezér egyebek mellett a romániai helyzetről érdeklődött. Környezetvédelmi téren a frakció keretén belüli együttműködésben állapodtak meg egymással.

Parlamenti felszólalásában Tőkés László kiemelten szólt a kommunista diktatúra környezetrombolásban – is – megmutatkozó káros örökségéről.

Külön is kitért az évek során nemzetközi botránnyá dagadt verespataki (Roşia Montana) aranybánya-tervre, mely ellen 2002 októberében az erdélyi magyar egyházak közös nyilatkozatban tiltakoztak. A maga rendjén ugyanezt tette a román ortodox egyház. A ciántechnológián alapuló bányaberuházás ellen a Greenpeace szervezet és a Zöld Pártok Európai Szövetsége is felemelték szavukat.

EP-képviselőnk ugyancsak felhívta a figyelmet a romániai, illetve székelyföldi illegális erdőkivágásokra, mely tárgyban egyébként 2008 áprilisában Csibi Magor, Olajos Péter és képviselőtársaik indítottak útjára ún. írásbeli nyilatkozatot.

Mellékelten közöljük Tőkés László európai parlamenti felszólalását.

F e l s z ó l a l á s
a környezet büntetőjogi védelme tárgyában

A kelet-közép-európai térségben a kommunizmus káros örökségével a környezetvédelem terén is szembe kell néznünk. Országainkat ez az ügy a rendszerváltozáskor teljesen felkészületlenül érte. A környezetvédelmet nem egyik vagy másik ország belügyének, hanem valamennyi tagország közös ügyének kell tekintenünk.

Ennek értelmében a ciántechnológia alkalmazásán alapuló verespataki (Roşia Montana) bányaberuházás leállítása európai összefogást igényel. A Székelyföldön és más romániai vidékeken zajló erdőpusztítás környezeti katasztrófával fenyeget, hogyha azt nem tartóztatjuk fel. Az Erdélyben épülő autópálya a nem megfelelő tervezés és kivitelezés következményeképpen szintén súlyos környezeti károkat okozhat.

Térségünk másik országában, Ukrajnában tovább tart a Bistroe-csatorna építése. Minekutána az Unió a Kozlodui-i erőmű bezárásra kötelezte az országot, Bulgáriában újabb atomerőmű van épülőben.

Mindezeket figyelembe véve, szívből támogatom Hartmut Nassauer képviselőnek a környezet büntetőjogi védelméről szóló Jelentését. Szorgalmazom, hogy az uniós jogszabályok szigorítása és betartatása által, a környezeti károk okozói, a természeti környezet rombolói komoly büntetőjogi felelősséget viseljenek.

Strasbourg, 2008. május 19.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010