2008. december 18. csütörtök
Send this article Print this article

Tőkés László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

2008. december 19.-én Fehérgyarmaton és Balkányban vett részt a Biblia Éve jegyében rendezett ünnepségeken Tőkés László református püspök, erdélyi Európai Parlament-i képviselő, aki Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Tilki Attila, Fehérgyarmat Város polgármestere , Pálosi László, Balkány Város polgármestere, Szalai László fehérgyarmati református lelkész és Kiss András, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) regionális szervezőtitkára meghívására látogatott megyénkbe.

Nyíregyháza határában Püspök Urat Tilki Attila és Kiss András fogadta, majd Püspök Úr első útja a megyeházára vezetett, ahol Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke és Kozma Péter a közgyűlés alelnöke fogadta és végigvezette az épületen, szó esett a beszélgetésen a megye helyzetéről, történetéről és egy olyan kivételes személyiségről Józsa Andrásról is, aki összeköti Nagyváradot és Nyíregyházát.

Egyben itt egy sajtótájékoztatóra is sor került, melyen Tőkés László többek között szólt arról, hogy amennyiben a Kárpát-medencei magyarság egységesen tudja képviselni ügyeit, akkor már úgy tudunk fellépni, mint egy 14-15 milliós nagyságú európai nemzet és nem pedig úgy, mint egy kisebbségi sorsban lévő elhanyagolható lélekszámú közösség, de ehhez összefogásra van szükség. A sajtótájékoztatón Seszták Oszkár kifejtette, hogy egyik kiemelt céljuk a határ két oldalán élők közötti együttműködés előmozdítása, és ezen a téren Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat is komoly erőfeszítéseket tesz romániai partnerével a Szatmár Megyei Tanáccsal együttműködve. Kiemelte a határ menti falvakat összekötő régi földutak felújítását, hiszen ezek nem csak szimbolikus lépések lennének, hanem a schengen-i egyezményhez való csatlakozás után megkönnyíthetnék az átjárást és a határ menti kapcsolattartást.

Dr. Tilki Attila Fehérgyarmat polgármestere, a FIDESZ megyei elnöke az önkormányzatok közötti együttműködést hangsúlyozta, példaként említette a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetséget, mely szintén a határok feletti összefogás jegyben alakult. Megemlékezett az önkormányzati szövetséget kezdeményező boldog emlékű Pálfi István volt Európai Parlament-i képviselőről is, aki nélkül ez a szövtetség nem jött volna létre és élete folyamán mindig képviselte az itt élő emberek érdekeit az összefogás szellemében. Továbbá beszélt a Ung-Tisza-Túr Területi Együttműködési Csoportosulásról (röviden Ung Tisza -Túr EGTC), mely most már a brüsszeli bejegyzés előtt áll és ehhez már csak a csoportosulás romániai bejegyzésére van szükség, mely nagyon fontos lenne, hiszen egy ilyen regionális csoportosulás tudna hozzá tenni a régió érdekeinek képviseletéhez Brüsszelben.

Ezek után Tőkés László Balkányba látogatott, ahol már várták őt a helyiek a József Attila Művelődési Házban. Itt Pálosi László a település polgármestere köszöntötte megjelenteket és az est díszvendégét főtiszteletű Tőkés Püspök Urat, a FIDESZ, a KDNP és az IKSZ által közösen rendezett Biblia: Iránytű az életben című rendezvényen. Bevezetőjében a mobil és a Biblia között vont párhuzamot és ezzel a sokak számára talán meglepő párhuzammal rámutatott, hogy a Biblia sokkal több lehet az ember számára és sokkal több mindenben tud a segítségünkre lenni, mint a telefonunk, de mégsem hordjuk mindig magunkkal és mégsem vesszük elő nap mint nap, pedig milyen jó lenne, ha ezt megtennénk.

Tőkés László beszédében elmondta, hogy ez a vidék, ahol mi élünk a Biblia földje, hiszen több jelentős Biblia fordítás is innen származik, és ismertette, hogy az előző héten Brüsszelben is volt egy Biblia kiállítás, melyet ő szervezett és ez is rámutatott, hogy a kereszténység és a Biblia része az európai örökségnek. A Biblia az a könyv, amely nagyon sok nyelven szól az emberekhez, hiszen Isten szava magyarul, katalánul, cigányul, spanyolul is eljut az emberekhez, ahhoz ezt a kiállítás is szemléltette.

A rendezvényt Jaczkó Sándor esperes atya gondolatai zárták, aki hálát adott Istennek, hogy ez a rendezvény megvalósulhatott Balkányban és örömmel nyugtázta, hogy olyan vezetése van a településüknek, mely támogatja az egyházak munkáját és példaként említette, hogy idén már a betlehemezés a faluban az önkormányzat szervezésében valósul meg és így a polgárok vállalnak át egy nemes feladatot az egyházaktól.

A rendezvényt színesítette a helyiek műsora, felcsendült egy zsoltár részlet és egy Wass Albert vers is.

A nap zárásaként Tőkés László püspök úr Fehérgyarmaton a református műemlék templomban tartott beszédet.

Elmondta, hogy Brüsszelben fájó volt megtapasztalni, hogy ott sincs kürtöskalácsból a kerítés és sokszor egy teljesen elvallástalanodott, értékeit megtagadó szemlélettel találkozik. Ennek példájaként említette, hogy amikor az Európai Parlamentben elmondott beszédében azt indítványozta, hogy őszentségét XVI. Benedek pápát hívják meg ide Brüsszelbe és ahogy más egyházak vezetői, ő is mondjon az Európai Parlamentben beszédet, többen megtámadták kezdeményezést – többek között Kósáné Kovács Magda képviselőtársa – és tüntetést helyezték kilátásba, arra hivatkozva, hogy a pápa túlságosan védi a család értékét. Ezzel szemben a különböző más vallások vezetői egymásnak adják a kilincset és természetesen ő is örvendett, amikor a dalai láma Brüsszelbe látogatott, de nem érti, hogy a katolikus egyház vezetőjét miért nem látná hasonló örömmel mindenki az Európai Parlamentbe? Egyben reményt keltő dolgokról is be tudott számolni, hiszen Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke megjelent az általa szervezett Biblia-kiállításon és több esetben is már támogatásáról biztosította a Püspök Úr kezdeményezéseit. Kiemelte azon emberek jelentőségét, akik gyűjtik Bibliát, hiszen ők azok, akik átadják az utókornak ezen közös örökségünket. Itt méltatta Kozma Pétert a megyei közgyűlés alelnökét, aki különös gondoskodással és szeretettel őrzi és gyűjti Bibliáit, akinek az ünnepségen át is adta Méliusz Juhász Péter által fordított Szent Jób könyv most megjelent hasonmás kiadásának egy példányát.

A fehérgyarmati rendezvény keretében került sor egy helyi Biblia kiállítás megnyitójára, melynek keretében Kozma Péternek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnökének magángyűjteményét nézhetik meg a fehérgyarmatiak, aki a rendezvényen szólt is a fehérgyarmati polgárokhoz. Öröm volt látni, hogy mindkét helyszín megtelt emberekkel és a rendezvények végén lelkiekben megerősödött polgárokkal lehetett találkozni, akik az elhangzottakból erőt tudtak meríteni.

(A rendezvények előtti sajtótájékoztatóról találhatnak továbbiakat a Kölcsey Televízió riportjában, a Nyíregyházi Tv december 19.-ei híradójában, a Sunshine Rádió összeállításában. Az eseményekről képriportot találnak a galériában.)

Írta: Kiss András

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség honlapjáról.www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010