2008. október 9. csütörtök
Send this article Print this article

Tőkés László felhívása az erőszak elleni összefogásért

Összefogás az erőszak ellen

Kaposvárott, 2008. október 11-én (szombaton) 10 órai kezdéssel a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban a IV. Klebelsberg Pedagógiai Nap keretében konferenciára került sor „Tradíciók, avagy a tanítás jó hírének és hagyományának megőrzése a XXI. század magyar oktatásában!” címmel.

Előadók voltak:

Hoffmann Rózsa pedagógus, egyetemi docens, országgyűlési képviselő:
Tradíció és progresszió: a köznevelés kettős feladata
Tőkéczki László egyetemi docens:
A szakképzés megújításának két világháború közötti elvei
Tőkés László Királyhágómelléki ref. püspök, EP képviselő:
Nemzedékről – nemzedékre: „Hol van a Te Atyád fia?”
Jókai Anna Kossuth és Magyar Örökség Díjas író:
Szeretet a pedagógiában

A konferencia üzenete jellegzetes arculatot hordozott. Egyrészt szorgalmazta a párbeszéd erősítését azon értelmiségiek között, akik a hagyományokra épülő magyar oktatásügyben látják kultúránk és nemzetünk fejlődését, másrészt az apokaliptikus mérteket öltött iskolán és társadalmon belüli erőszak ellen határozott, ugyanakkor szeretetteljes fellépésre sürgetett.

Ez utóbbi gondolat és célkitűzés eredője a folyó év májusában Tőkés László püspök, EP-képviselő által Szita Károly Kaposvár polgármestere részére címzett leveléhez nyúlt vissza (mellékletben olvasható), melyben Püspök úr a kaposvári döbbenetes diák gyilkosság (Sz. József) következtében a szeretet jegyében történő, haladéktattalan összefogásra hív.

A konferencia résztvevői végezetül egy, a kézjegyükkel ellátott kezdeményezést tettek közzé, mely az iskolai és társadalmi erőszak elleni összefogást hirdet.

Kaposvár, 2008. október 11.

 

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

Kaposvári Önkormányzat
Szita Károly polgármester úrnak

Székhelyén

Tisztelt Polgármester úr!

A gyászoló Család, a Táncsics Mihály Gimnázium és Kaposvár város fájdalmát világgá kiáltó média „jóvoltából” nem tudom kivonni magam iskolájuk brutálisan meggyilkolt diákja halálhírének a lesújtó hatása alól. Távoli „ismeretlenként” ellenállhatatlan lelki késztetés indít arra, hogy ezúton keressem meg Önt, és együttérző részvéttel osztozzam a vak erőszaknak áldozatul esett szépreményű fiatalember Szüleinek és Hozzátartozóinak, szűkebb és nagyobb Családjának, Iskolájának és Diáktársainak, Kaposvárnak és Nagyatádnak a szívbe markoló gyászában. Mindarra, ami Kaposváron történt, nagy Költőnk férfias sikolyával csak ennyit mondhatok: „Nagyon fáj”.

Vigasztalásképpen „a fájdalmak férfiának” sorsát, az élet Krisztusának példáját és jótéteményét hadd idézzem, „aki ostoroztatott, verettetett és kínoztatott, aki megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért… és az Ő sebeivel gyógyulánk meg”.

De túl minden fájdalmon és gyászon, engedje meg, hogy az apokaliptikus méreteket öltött elembertelenedés, valamint az országos szintre emelkedett erőszak egyre elviselhetetlenebbé váló viszonyai között az együttérző cselekvés- és összefogásban keressem a vigasztalást és a kiutat. A móri eset, az olaszliszkai tragédia és a kaposvári diákgyilkosság, valamint a vészesen sokasodó, hasonló esetek fel kell hogy rázzanak bennünket, az egész nemzetet, hogy a szeretet hatalmával és erejével vessünk gátat a halál „civilizációja” további térhódításának, a gyűlölet, az indulat és az erőszak mértéktelen elharapózásának. Egyházainkkal karöltve, Kaposvár – e fájdalmas eset apropójára és kihívására – talán kezdeményező szerepet vállalhatna az erőszak elleni, cselekvő összefogásban.

A „tégy az erőszak ellen” közhelyessé kopott jelszava jelenlegi közös gyászunkban új és mély értelemmel telítődik, és a népes gyászoló gyülekezettel egyetemben az egész magyar társadalmat felindíthatja a jónak cselekvésére. Ebben a tragikus megpróbáltatásban talán ez lehetne a mi legfőbb vigasztalásunk.

Isten vigasztalása legyen Mindnyájukkal!
Erdélyi magyar szeretettel küldöm együttérző köszöntésemet:

Budapest, 2008. május 27.

Tőkés László

Tőkés László felhívása az erőszak elleni összefogásért

Az erőszak elleni összefogásra szólított fel szombaton, 2008. október 11-én Kaposváron Tőkés László Királyhágó-melléki református püspök, európai parlamenti képviselő a kaposvári Klebelsberg Pedagógiai Nap résztvevőjeként.

A felhívás okáról szólva az MTI-nek azt mondta: mai társadalmunkban a tűrőképesség határára érkezett az erőszak, annak mindenféle válfaja, ezen belül is az egyik legtragikusabb az iskola erőszak. „Ha nem parancsolunk megálljt ennek a folyamatnak, akkor elveszítjük az ellenőrzést ezen erőszakos folyamatok felett, és nem tudjuk, hol állnak meg” - mondta Tőkés László.

A református püspök párhuzamot vont az erőszak elleni és a nemzetközi terrorizmus elleni összefogás között, mindkettőt azonos fontosságúnak tartva. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az erőszak ellen az egyházak, a civil szervezetek, az emberek személyes indíttatásán alapuló összefogására van szükség.

Az ezt célzó felhívás eredményességéhez fűzött reményekről Tőkés László azt mondta: „lehet ebből a pusztába kiáltott szó, mely lehull a földre, de megfoganhat ez az ige, és elindíthat egy olyan eszmélődést, amely eléri célját”.

Giber Vilmos, a konferenciának helyet adó Klebelsberg Kollégium igazgatója, az esemény szervezője az MTI-nek elmondta: a tanácskozás célja, hogy "induljon meg egy párbeszéd azon értelmiségiek között, akik a hagyományokra épülő magyar oktatásügy erősítésében látják kultúránk és nemzetünk fejlődését".

A dél-dunántúli régióból érkezett mintegy 250 pedagógus ennek a gondolatnak a jegyében a köznevelés kettős feladatáról, azaz a tradíciókra épülő fejlesztésről, a szakképzés megújításának két világháború közötti elveiről, oktatásfejlesztési stratégiákról hallhatott előadásokat.

(MTI)www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010