ÉLETRAJZ
 
 
TŐKÉS LÁSZLÓ
 
református lelkipásztor
 
Született: Kolozsvár, Románia, 1952. április 1.
 
Családi adatok: Szülők: Tőkés István, Vass Erzsébet. Házastársak: Joó Edith (1985–2009), Lévay Tünde (2013–). Gyermekek: Máté (1986), Ilona (1990), Márton (1992), Apor (2014), Endre (2016)
 
Tanulmányok: Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár (1971–1975)
 
Életút:
 
• 1975–1984 Brassóban, majd Désen református segédlelkész
 
• 1984-ben az állami és egyházi hatóságokkal szembeni ellenállása, egyházi és kisebbségi természetű kritikai munkássága miatt törvénytelenül kizárják a papság köréből, két évig munkanélküli
 
• 1986-tól temesvári segédlelkész, majd rendes lelkész
 
• 1988–1989-ben az egyházi állapotokat és a romániai falurombolást bíráló megnyilatkozásaiért folyamatosan zaklatják
 
• 1989-ben az állami és egyházi hatóságok pert indítanak ellene, megfosztják szószékétől, a szilágysági Menyő faluba száműzik, az erőszakos kilakoltatás ellenében védelmére kelt hívek és a hozzájuk csatlakozó temesváriak megmozdulása robbantja ki decemberben a romániai forradalmat
 
• 1989–1990 Menyői parókus lelkész
 
• 1990–2017 Váradolaszi parókus lelkész
 
• 1990–2009 A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, a Romániai Református Egyház Zsinatának társelnöke
 
• 1996-ban a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata egyik alelnökévé választják
 
• 1996-ban való megválasztatásától a szervezet 2009-beni megszűntéig a Magyar Reformátusok Világszövetségének elnöke
 
• 1997–2001 A Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnöke
 
• 1999-ben alapítótársaival együtt megalapítja a Partiumi Keresztény Egyetemet, az Alapítók Tanácsának elnöke, a Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumának elnöke a kezdetektől
 
• 2003-tól az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács többször újraválasztott alapító elnöke
 
• 2004-től a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács alapító elnöke
 
• 2011-től az újan alakult Erdélyi Magyar Néppárt védnöke
 
 
Díjak, kitüntetések:
 
 
• Berzsenyi-díj (Magyarország, 1989)
 
• Bethlen Gábor-díj (Magyarország, 1990)
 
• Nobel-békedíjra jelölik (1990)
 
• Roosevelt-díj (Hollandia, 1990)
 
• A debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktora (1990)
 
• A Regent University díszdoktora (Virginia Beach, USA, 1991)
 
 • A Hope College díszdoktora (Holland, Michigan, USA, 1991)
 
• Geuzenpenning-díj (Hollandia, 1991)
 
• Az Európai Tiszteletbeli Szenátus tagja (1992)
 
• A Johannita Lovagrend tagja (1993)
 
• Pro Fide-díj (Finnország, 1993)
 
• Magyar Örökség díj (Magyarország, 1995)
 
• Bocskai-díj (Magyarország, 1996)
 
• A katalóniai Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) díja (Spanyolország, Barcelona, 1996)
 
• Leopold Kunschak Nagydíj (Ausztria, 1998)
 
• Hűség-díj (Magyarország, 1999)
 
• A Magyar Köztársaság Érdemrendjének Nagykeresztje (Magyarország, 1999)
 
• Szent István-díj (Magyarország, 2003)
 
• Truman–Reagan Szabadságérem (Washington, USA, 2009)
 
• Petőfi-díj (Magyarország, 2009)
 
• Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Bocskai István Díja (Debrecen, 2009)
 
• Robert Schuman Díj – Európai Néppárt (Brüsszel, 2009)
 
• Románia Csillaga – Lovagi Fokozat (Románia, 2009)
 
• Duna-díj (Torockó, 2014)
 
• Petőfi-emléklap a helytállásért (Budapest, 2015)
 
• Magyar Becsület Rend (Budapest, 2016)
 
• Oláh Miklós-díj (Miskolc, 2020)
 
• Történelmi Vitézi Rend I. osztályú Piis Meritis kitüntetése (Budapest, 2020).
 
• Zajzoni Rab István-díj (Brassó, 2021)
 
• Sárospatak, Székelyudvarhely, Budapest V. és XI. kerületei, valamint Szék nagyközség díszpolgára
 
 
Politikai tevékenység:
 
• 1988 Nyíltan ellenzi és bírálja Ceauşescu falurombolási politikáját
 
• 1989 Az Ausztria és Magyarország közötti vasfüggöny lebontásának alkalmából levelet intéz a páneurópai piknik (Paneuropäisches Picknick) részvevőihez, melyet a helyszínen felolvasnak és nyilvánosságra hoznak
 
• 1989–1990 A kommunista diktatúra bukása után rövid ideig a Nemzeti Megmentési Front vezetőtanácsának tagja
 
• 1989-től a Romániai Magyar Demokrata Szövetség alapító tagja, 2003-ig tiszteletbeli elnöke, 2012-ben végleg kilép
 
• 1990 januárjában Hans-Dietrich Genscher meglátogatja Tőkés Lászlót Temesváron
 
• 1990 márciusában találkozik George Bush-sal, az Egyesült Államok elnökével a Fehér Házban, valamint Brian Mulroneyval, Kanada miniszterelnökével Torontóban
 
• 1990 Találkozik Antall Józseffel, a Magyar Köztársaság miniszterelnökével
 
• 1991 Megbeszéléseket folytat Tom Lantos szenátorral, az Egyesül Államok Kongresszusa Külügyi Bizottságának elnökével
 
• 1991 A Vatikánban II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadja
 
• 1991 Találkozik Habsburg Ottóval, a Páneurópai Unió elnökével
 
• 1998 Találkozik Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom alapító elnökével, Lengyelország volt államfőjével
 
• A romániai diktatúra bukása után találkozott és tárgyalt számos kiemelkedő politikai, vallási és közösségi vezetővel, államfőkkel és uralkodókkal, a művelődési és művészeti élet jeleseivel
 
• 2007 Független romániai jelöltként bejut az Európai Parlamentbe, ahol két esztendőn át a Zöldek/Európai Szabad Szövetség frakciójának tagja, az erdélyi magyarság képviselőjeként a keresztény Európa, a kommunizmus bűneivel való szembenézés és a kisebbségi jogok élharcosa
 
• 2009–2014 Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Magyar Összefogás elnevezésű listájának vezetőjeként ismét EP-képviselő, az Európai Néppárt Frakciójának tagja, a Magyar Néppárti Delegáció tiszteletbeli elnöke, közben 2010–2012 között az Európai Parlament alelnöke
 
• 2014–2019 A Fidesz-KDNP nemzeti listáján harmadikként indulva újabb mandátumot szerez, erdélyi európai képviselő, az Európai Néppárt frakciójának tagja, az Emberi Jogi Albizottság alelnöke, a Külügyi Bizottság tagja
 
Főbb művek:
 
• Temesvár ostroma '89 (1990)
 
• Istennel, a népért – David Porter életpálya-interjúkötete, angolul: With God, for the People (1990); megjelent magyar, holland, norvég, finn, francia stb. fordításban is
 
• Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság – válogatott igehirdetések (1990)
 
• Ideje van a szólásnak – válogatott írások (1993)
 
• Egy kifejezés és ami mögötte van (1993) – magyar és angol nyelven
 
• Temesvár szellemében – Ökuménia és megbékélés (1996) – magyar, román és angol nyelven
 
• Temesvári mementó (1999)
 
• Asediul Timişoarei – a Temesvár ostroma c. kötet román változata Gelu Păteanu fordításában (1999)
 
• Rádióba mondom – a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság c. műsorában elhangzott igei beszédek gyűjteménye (2003, második, bővített kiadás: 2007)
 
 Remény és valóság: egyház- és kisebbségpolitikai írások, 1989–1999 (1999, 2006)
 
• Autonómia és integráció – alkalmi beszédek, előadások az erdélyi
 
magyar önkormányzás tárgyában (2004)
 
• Párbeszéddel és összefogással az autonómiáért (2007)
 
• Kálvin és a kálvinizmus Erdélyben (2017)
 
• Hit és nemzet – Tőkés László Breviáriuma (2017)
 
• Ami egy perc alatt elmondható… – Tőkés László napirend előtti felszólalásai az Európai Parlamentben (2019)
 
• Kiútkeresés a hazugság világából – A romániai magyar református egyház helyzete a kommunista diktatúrában. Beszámoló. Ajánlások (2020)
 
• Isten szeretetében, Erdély ölelésében – Tőkés László 70 (2022)
 
 
 
 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010